Helgeland

 • Fridheim, Vidar: Vårt jordbruk – i fortid og framtid. 1970
 • Hongset, Aksel: Helgeland og helgelendingane. To menn og to vurderingar. 1970
 • Nesje, Rolv: Tankar omkring eit øksefunn. 1970
 • Skavold, Harald: Vals frå Helgeland. 1970
 • Skorpen, Peder A.: Min første tur på vinterfiske. 1970
 • Sunnanå, Olav: Kva stadnamn kan fortelja om Helgeland i eldre og nyare tid. 1970
 • Brønnø, Ole Andersen: Helgeland [dikt]. 1971/72
 • Enga, Einar: Byggeskikk fram til 1900. 1971/72
 • Hansteen, Peder A.: Flatbrødbaking. 1971/72
 • Holmslet, John Bang: Kvardagsmat før i tida. 1971/72
 • S. A.: Hans Nielsen Hauge i Nord-Noreg. 1971/72
 • Skavold, Harald: Petter Dass [dikt]. 1971/72
 • Sørgård, Olav H.: Helgelendinger i sjøkrigstjeneste på Fredriksvern for 200 år siden. 1971/72
 • Wika, H. O.: Gjorde nordlendingene svensker av seg i 1814? 1971/72
 • Wika, Herman: Spredte trekk om forsvaret i Helgeland. 1971/72
 • Bang, Kåre: Segner om Petter Dass. 1973
 • Coldevin, Axel: Irgensgodset og Angellgodset på Helgeland. 1973
 • Enga, Einar: Fegdlys. 1973
 • Forsgren, Ole P.: Året 1814 i Nordland. 1973
 • Svare, Bjarne: Amtmann Hagerup om ekstraskatten og tilhøva på Helgeland for 200 år sidan. 1973
 • Enga, Einar: Draugen. 1974
 • Grimsby, Bjørn: Den samiske kåte. 1974
 • Hansen, Jørgen: Stormulykken i Lofoten 25. januar 1893. 1974
 • Hansteen, Peder A.: Bruk av tobakk. 1974
 • Skavold, Harald: Salme av biskop Mathias Bonsach Krogh til hans egen begravelse. 1974
 • Tømmervik, Nilmar: Helgeland [dikt]. 1974
 • Arnekleiv, Sigurd: Falkefangst på Helgeland for 350 år sia. 1975
 • Hansteen, Peder A.: Trekk av Postvesenets utvikling i Nord-Norge. 1975
 • Helgesen, Karl: Om dampskipsekspeditører på Sør-Helgeland. 1975
 • Arnekleiv, Sigurd: Helsevesenet på Helgeland for 140 år sia. 1976
 • Buch, Leopold von: Reise gjennom Helgeland 1807. 1976
 • Hegnes, Oskar: Distriktskirurg Johan Friedrich Winther. 1976
 • Ukjent forfatter: Noget om Fiskerierne og Folkets Næring og Brug i Helgelands fogderie i Nordlands Ampt. 1976
 • Augustinussen, Johan: Astøingsvise. 1977
 • Hermansen, Agnes: Lofotfolket kjem heim [dikt]. 1977
 • Holmslett, John B.: Gamle minner. 1977
 • Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1976. 1977
 • Roland, Kåre: Sogneprest Heltzens plan for helsetjenesten i Nordland 1840. 1977
 • Alsvik, Anne: Stalsberg Høyt prioriterte fortidsminner på Helgeland. 1978
 • Hansteen, Peder A.: Tenner og tannverk. 1978
 • Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1977. 1978
 • Jakobsen, Kurt: En kort beskrivelse over Helgelands fogderie. 1978
 • Sjånes, Ingberta: Kosthold og annet i gamle dager. 1978
 • Yttervoll, Paul: Heming unge (Heming Aslaksons saga). 1978
 • Bang, Kåre: Diverse segner og fortellinger. 1979
 • Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1978. 1979
 • Jacobsen, Kjell: Nordlandsbanen 1862-1962. Et kort oversyn. 1979
 • Jakobsen, Kurt: Anders Chr. Dass’ brev om Helgeland. 1979
 • Jaastad, Birger: Helleristningar på Helgeland. 1979
 • Kaalvik, Tor: Striden om Nordlandsbanen. 1979
 • Svenning, Olav: Gamle uttrykk fra Helgeland. 1979
 • Grotnes, Ola: Samekapellet i Vilasund. 1980
 • Hansteen, Peder A.: Kvakksalveri og årelating. 1980
 • Jacobsen, Kjell: Lokalhistorie fra Helgeland 1979. 1980
 • Liland, Petter J.: Kvann og sløke. 1980
 • Lillegaard, Leif B.: Kvernstein mol i mørke netter. 1980
 • Mariussen, Arne: Visen om “Ester Olinda”, fra sangerrevyen “Ke du mein” – 1933. 1980
 • Mentzoni, Steinbjørn: Operasjon “Leader”. 1980
 • Muri, Alv G. Nordal: Litt om stadnamn, språk og logikk. 1980
 • Tønder, Peder: En vise om Det Helgelandske Dampskibsselskap gjennom 70 aar. 1980
 • Wågan, Sigrid: Eventyr-kjæmpån. 1980
 • Augustinussen, Johan: Avskrift av “Helgelands Tidende” for 17. jan 1899. Stortingets sammentræden i februar 1871. 1981
 • Hansteen, Peder A.: Postforordningen av 1694. 1981
 • Red.: Medicinal-Beretning for Helgeland Aar 1836. 1981
 • Vestheim, Ole: En tildragelse på en holme. 1981
 • Vestheim, Ole: Om fiskens gang i havet. 1981
 • Vestheim, Ole: Om folk og liv på Helgeland. 1981
 • Ørnes, Edvard: På hvalfangst i Antarktis sesongene 1929/30. 1981
 • Bang, Kåre: Helgelendingenes deltagelse i Junkerfelttoget mot Nystaden og Nasa sølvverk i 1659. Altertavle. 1982
 • Fagerheim, Søren: Skuleminne. 1982
 • Kielland, Hj.: Var foged Peter Jacobsen Falchs hustru en Benkestok? 1982
 • Steinmo, Kåre: Om gamle talemåter. 1982
 • Ørnes, Edvard: Hvalfangst i Sydishavet 1928-1929. 1982
 • Bang, Kåre: Omkring vetene på Helgeland. 1983
 • Bangstad, Arnulf: Helgeland [dikt]. 1983
 • Bangstad, Arnulf: Gjengrodde stier [dikt]. 1983
 • Coldevin, Axel: Gamle pengeverdier. 1983
 • Kappfjell, Nils Olav: Iænneh, mo boe’ries aldoe/Nå rolig, min gamle simle [dikt]. 1983
 • Kappfjell, Nils Olav: Brev til en venn. 1983
 • Kappfjell, Nils Olav: Rype-hoas rede. 1983
 • Kappfjell, Nils Olav: Sæ’miei vuelie/Samenes melodi [dikt]. 1983
 • Stendahl, Erling: Petter Dass [dikt]. 1983
 • Stendahl, Erling: Roald Amundsen [dikt]. 1983
 • Antonsen, Margit: Forvarsel eller førevikje og andre “overnaturlige hendelser”. 1984
 • Bang, Kåre: Om udyr på Helgeland. 1984
 • Hansteen, Peder A.: Den store brennevinsdagen 25. mars. 1984
 • Kappfjell, Nils O.: En liten historie. 1984
 • Lyftingsmo, Erling: Litt om samisk reindrift. 1984
 • Stendahl, Erling: Adventstrand [dikt]. 1984
 • Stendahl, Erling: Mitt hjem [dikt]. 1984
 • Arnekleiv, Sigurd: Lokalhistorie. 1985
 • Coldevin, Anny: Det va’ en gang en lokal. 1985
 • Eilertsen, Arne: Det var en gang… 1985
 • Ellingsen, Vigdis: Helgeland Historielag 15 år. 1985
 • Hongset, Aksel: Fra siste samværet mitt med Havnø. 1985
 • Langjord, Astrid: Nordlandsbunaden. 1985
 • Monsen, Robert: Julefeiring hos emigranter i USA. 1985
 • Mykletun, Sjur: Fra postbonde til dampskip. Trekk av Helgeland posthistorie fra 1658 til 1866. 1985
 • Stendahl, Erling: Ennå en stund [dikt]. 1985
 • Stendahl, Erling: Paterdekt. 1985
 • Stendahl, Erling: Storm-kantate [dikt]. 1985
 • Trapitsyn, Igor: Krigsfange på Helgeland. 1985
 • Beverfjord, Aud: Runefunn fra Helgeland. 1986
 • Eriksen, Sigfred: Nordlandshandelen. 1986
 • Jacobsen, Kjell: Grensebefaringer i 1782 og 1805. 1986
 • Rabliås, Ole: Folkemusikk på Helgeland. 1986
 • Riksen, Sigfred: Nordlandshandelen. 1986
 • Svarttjønnli, Sverre: Møte med en krigsveteran fra Narvik-fronten 1940. 1986
 • Jacobsen, Kjell: Njaarke-Næjla. Nils Jonson, Vesterfjella, 1795-1869. 1987
 • Ludvigsen, Alf: Fugler i tradisjon. 1987
 • Brændås, Kate Nærum: Nordlandslåna – en verneoppgave. 1988
 • Døsen, Hans R.: Den danske kunstmaleren Ernst Zeuthen på Helgeland. 1988
 • Døsen, Hans R.: Lokalhistorie fra Helgeland 1987. 1988
 • Jacobsen, Kjell: “Rik-Jo-Perso”. Jon Person, Vesterfjella, 1818-1887. 1988
 • Ludvigsen, Alf: Kongetorsk. 1988
 • Moe, Odd: Den gang rekruttene fra Vefsn og Rana hadde den største gjennomsnittlige høyde. 1988
 • Smørvik, Per: Omnar og omnsrør av esje. 1988
 • Andersen, Ingvar: Hårek på Tjøtta og Grunnloven. 1989
 • Falch, Harald: Ved en gammel bok – tanker omkring slektenes gang. 1989
 • Gullsvåg, Per Morten: Aviser på Helgeland. 1989
 • Jacobsen, Kjell: Njaarke-Næjla og “Rik-Jo-Perso”. Rettelser og tillegg. 1989
 • Johansen, Gudolf: Min krigsseilas. 1989
 • Steinrud, Dagfinn: Ein skole veks fram… også på Helgeland. 1989
 • Berntsen, Gunnar: Helgeland 1940-45: Krigens hverdag. 1990
 • Kibsgaard, Torvald: Vår ære og vår makt. 1990
 • Laksholm, Anne: Krigslitteraturen. Bøker om 2. verdenskrig. 1990
 • Lauvås, Olaug: 1. mai – 100 år i 1990. 1990
 • Moe, Johan: Fra krigsåret ombord i S/S Ole Bull. August 1944. 1990
 • Skogheim, Dag: Helgeland og krigen 1940. Virkelighet og påstander. 1990
 • Svartkjønli, Sverre [Svarttjønnli, Sverre]: Det tyske overfallet på Norge. 1990
 • Svenning, Olav: Slik lofotfiskerne opplevde 9. april. 1990
 • Gabrielsen, Kjell: 1991 – historisk år for Redningsselskapet og 5. distrikt av NSSR. 1991
 • Hoset, Mary Ann: Fra tavle til griffel til dataskjerm – om grunnskolens utvikling frem til i dag. 1991
 • Jacobsen, Anna: Norsk-samisk ordliste. 1991
 • Jacobsen, Kjell: For lov og rett på Helgeland. Sorenskriverembetet 400 år 1591-1991. 1991
 • Laksholm, Anne: Bidragsytere til Årbok for Helgeland 1970 – 1990. 1991
 • Lingås, Lars Gunnar: Forsømt av velferdsstaten. 1991
 • Salmelid, Tobias: Historien til Norsk Luthersk Misjonssamband på Helgeland. 1991
 • Andersen, Ingvar: Gyda og hennes menn. 1992
 • Christiansen, Sverre: De gamle gravplater av klæberstein. 1992
 • Hauge, Knut: Veteran i Turistforeningen. Fra “Fjell og vidde” 1972. 1992
 • Skogheim, Dag: Over Saltfjellet med restenes rest. 1992
 • Døsen, Hans R.: Bøker vedr. Helgeland utkommet i 1992. 1993
 • Greger, Elling: Fra Helgelands Blad 1908/1909. 1993
 • Halsen, Svein: Tindved – den første innvandrer på Helgeland. 1993
 • Jacobsen, Kjell: Allmenningene i Vefsn og Rana fjerdinger. Kong Fredrik 5’s skjøte til Petter Dass d.y. 3. mars 1750. 1993
 • Karstensen, Per: 1814. Det merkverdige år. 1993
 • Munthe, Wilhelm: Tre engelskmenn langs Helgelandsleden i 1833. 1993
 • Red. Helgeland i Trondhjems reformats 1589. 1993
 • Red. Rettelse til årboka for 1992. 1993
 • Smørvik, Per: Innsamling av stadnamn. 1993
 • Sv. M.: Skrømt og anna rart frå gamle dagar. 1993
 • Øksendal, Kjell M.: Heming Unge. 1993
 • Botn, Ståle: Tanker om finnhandel og skatteoppkreving på sagatidens Helgeland. 1994
 • Døsen, Hans R.: Bøker vedr. Helgeland, utkommet 1993. 1994
 • Olsen, Ståle: Bing – fra Trondheim til Helgeland. 1994
 • Svartkjønli, Sverre [Svarttjønnli, Sverre]: Det Frivillige Skyttervesen 100 år. 1994
 • Bendigtsen, Anders: Lappeskatt og bygsel på Helgeland. 1995
 • Berglund, Birgitta: Ivar Aasens og Sjur Sexes antikvariske reisevirksomhet på Helgeland i 1846. 1995
 • Bergsnev, Irene: Fredsåret 1945 på Helgeland i bilder – ett 50-årsminne. 1995
 • Døsen, Hans R.: Bøker utkommet i 1994 som angår Helgeland. 1995
 • Karstensen, Per: “Nyordningen” i kommunene under okkupasjonen. 1995
 • Kjerringnes, Johan: Skisporten på Helgeland. 1995
 • Klæboe, Annfinn Aas: Fra apprentive i Handelsflåten til sjef for Sjøforsvaret. 1995
 • Leland, Einar: Helgelendingar i USA. 1995
 • Thorheim, Eiliv: Krigsgraver. 1995
 • Åsvang, Arnt O.: Helgeland Historielag 25 år.Betraktninger om stiftelsen Helgeland Historielag og bakgrunnen for ideen. 1995
 • Bosness, Liv: Pengesaneringen i 1945. 1996
 • Døsen, Hans Rue: Bøker utkommet i 1995 som angår Helgeland. 1996
 • Hansen, Kåre: Helgelands fogderi 1856 – 1860. 1996
 • Smørvik, Per: “Vi baged Mad-Kisterne strax efter Juul”. Om lofotkosten gjennom tidene. 1996
 • Sveli, Arvid: Fra lokalavisen Helgelænderen. 1996
 • Fossen, Anders Bjarne: Petter Dass’ Bergen. 1997
 • Hansen, Ivar Roger: Fra Bryllupsdikt til Fiskervise. 1997
 • Hansen, Kåre: Nordlands Trompet – Et illustrert tidsskrift forut for sin tid. 1997
 • Innset, Knut: “En Automobilvei fra Sunnan Jernbanestation til Mo i Ranen”. Historienom hvordan E6 gjennom Helgeland ble til. 1997
 • Klæboe, Jon: Ho mor fær lofotfolket sitt heim [dikt]. 1997
 • Larsen, Sverre Mogård: Å leike med skjell – en leikeaktivitet som forsvinner. 1997
 • Mathiassen, Jorid: “Jeg døper deg på von til Sigrid eller Jon”. Navneskikker på Helgeland i forrige århundre. 1997
 • Smørvik, Per: “Nordlands Trompet” som historisk kjelde. 1997
 • Bremnes, Ola: Petter Dass og København. 1998/99
 • Brox, Ottar: Kokfisk -33 år etter. 1998/99
 • Bye, Erik: Hildringstimen. 1998/99
 • Gysler, Finn-Christian Mosgaard: Den norske 52de ML Flotilje – Krigen 1940-45. 1998/99
 • Hansen, Kåre: “…Drukkenskap, Fylderie og Uskikkeligheder…”. Om bakgrunnen for noen av de første gjestgiveriene på Helgeland. 1998/99
 • Henriksen, Jarle E.: “Vikingferd” fra Helgeland i 1911. 1998/99
 • Hutchinson, Alan: Sladder og stevning. Rettens plass i samfunnet på 1700-tallet. 1998/99
 • Sjåvik, Per: Dialektane på Helgeland. 1998/99
 • Smørvik, Per: Helgeland – ein del av “røgovnens rige”? 1998/99
 • Grimsby, Bjørn: Turer – Observasjoner og refleksjoner. 1999
 • Gustavson, Magne, Bargel, Terje H. og Gjelle Svein: Geologien på Helgeland. 1999
 • Hasselberg, Kåre: Rustung-slekt på Helgeland. 1999
 • Laugerud, Henning: Gjenstander fra Helgeland i Nordiska Museet i Stockholm. 1999
 • Smørvik, Per: Namn på åker og eng. 1999
 • Vestvik, Jon: Tjærebrenning på Helgelandskysten? 1999
 • Vonheirn, Herlaug: Minner fra storstormen i Lofoten 25. januar 1893. 1999
 • Botn, Ståle: Den store landsflukten. Utvandring fra Helgeland. 2000
 • Faulkner, Trevor: Undersøkelse av kalksteinsgrotter på Helgeland. 2000
 • Heldal, Odd: Fra kirkebygging til marmorjakt. Bygningsstein på sørlige Helgeland. 2000
 • Fjellang, Torbjørn: Omreisende tannlege med trømaskin og kjøkkenstol. 2001
 • Forfang, Sven Erik: Petter Dass – fortsatt aktuell. 2001
 • Kibsgaard, Ørnulf: Sitkagran – Historien om et viktig fremtidstre på Helgelandskysten. 2001
 • Kjerringnes, Johan: Overgang fra tradisjonelt til intensivt jordbruk i Nordland i tidsrommet 1945 – 1969. 2001
 • Red.: Lokal litteratur år 2000. 2001
 • Øyen, Bernt-Håvard: Furuskogene på Helgelandskysten. 2002
 • Hansen, Kåre: Maleriet av Petter Dass i Melhus kirke? 2002
 • Tysnes, Inge Ove: Han malte kysten vår [Henry Bardal]. 2002
 • Ulvang, Oddvar M.: Beret – hovudperson i Ole E. Rølvaags innvandrartrilogi. 2002
 • Drevvatne, Tore: Størje-eventyret på Helgelandskysten. 2002
 • Red.: Lokal litteratur år 2001. 2002
 • Moe, Odd: Onnetider i jordbruket. 2003
 • Sveli, Arvid: Far og sønn Asla. Skogpionerer på Helgeland. 2003
 • Halse, Kristian: Erling Lyftingsmo. Gudbrandsdølen som vart beitekonsulent for heile Nord-Noreg. 2003
 • Innset, Knut: Vegstubbene som til slutt ble til kystriksvegen (Riksveg 17). 2003
 • Red.: Lokal litteratur år 2002. 2003
 • Andersen, Rolf og Smørvik, Per: Register for Årbok for Helgeland 1970 – 2004. 2004
 • Bech, Asbjørn: Ludvig Schultz Knoph 1750 – 1842. Kjøpmann og propietær på Helgeland. 2004
 • Ellingsen, Terje: Mathias Bonsach Krogh og hans “testamente”. En kommentar til innsknften på hans gravsten. 2004
 • Red.: Lokal litteratur år 2003. 2004
 • Skorpen, Knut: Tiendpengeskatten på Helgeland 1521 – 22. 2004
 • Slåttum, Berit: Kunstneren og tusenkunstneren Hans Nordeng 1918 – 1991. 2004
 • Smørvik, Per: “… en grundmuret Skorsteen af graasteen med Ildsted og Bagerovn”. Om gruer og bakaromnar på 1700- og 1800-talet. 2004
 • Berglund, Birgitta: Nyfunne runebommer, Finnemisjonen og oppfatninger av runebommer. 2005
 • Forsmo, Johan: Minne fra Tysklandsbrigaden. 2005
 • Jacobsen, Kjell: Helgeland 1905. Enighet og splittelse. 2005
 • Johansen, Einar D.: Ueren og det ”hellige” uershodet. 2005
 • Red.: Lokalhistorisk litteratur år. 2004
 • Steinmo, Per Kr.: Stedsnavn på Helgeland. 2005
 • Gulliksen, Øyvind T.: Ole E. Rølvaag og immigrantens religiøse identitet. 2006
 • Halaas, Kristin: Thorolf Holboe – det moderne bildet av Nordland. 2006
 • Jacobsen, Kjell: 1905 – Rettelser og tilføyelse. 2006
 • Kibsgaard, Haakon M.: Herre Gud! Dit dyre navn og ære – En tekst – mange melodier. 2006
 • Kibsgaard, Ørnulf: Elgens historie og Helgeland. 2006
 • Aurdal, Torgils: Petter Dass som sjelesørger for ”Nordlands bebyggende Mænd”. 2007
 • Gårdvik, Mette og Klausen, Ann Kristin: Den røde topplua. 2007
 • Skogheim, Arnljot: Minner fra tiden i fredsstyrkene i Midt-Østen. 2007
 • Smørvik, Per: Seterdrift på Helgeland. 2007
 • Alsaker, Knut: Ardis Kaspersen – et liv med poteten. 2008
 • Eriksen, Kolbjørn: Potet på Helgeland. 2008
 • Hansen, Ivar Roger: Petter Dass-portrettet i Melhus kirke – myte og mysterium. 2008
 • Ranheim, Sverre og Bjørn Tandberg: Fraktefart i krigstid – Litt om finske skip i norsk kystfart under krigen. 2008
 • Severinsen, Anne: Blanklefse, kvitlefte eller gnekkalefs’ – ei lefse med mange namn og lange tradisjonar. 2008
 • Ness, Karin-Johanne: Nordlandsbunaden for kvinner. 2009
 • Klausen, Ann Kristin: På tokt med ”Mathilde”. 2009
 • Espeland,  Wigdis Jorunn: Nordlandsfarten – eit møte mellom hardingar og nordlendingar. 2009
 • Red.: Årsmelding Helgeland historielag 2008-2009. 2009
 • Red.: Lokal litteratur 2008. 2009
 • Øksendal, Kjell M.: Tull-skjur og ugagnskråke. 2009
 • Øyen, Bernt-Håvard: Gamle tun- og hagetrær. 2009
 • Eidsaune, Thor Helge: Skjerpefeber og aksjespekulasjon – et gjensyn med 1880-tallet. 2010
 • Kjerringnes, Johan: Skismøringens og skiprepareringens utvikling på treski sett i historisk lys. 2010
 • Løvmo, Hans: Stubbebryteren – enkel og symbolsterk 100-års jubilant. 2010
 • Lokal litteratur 2009. Registrert ved Rana bibliotek. 2010
 • Redaksjonen: Årsmelding Helgeland Historielag 2009/10. 2010
 • Soleim, Marianne Neerland: Sovjetiske krigsfanger og sivile tvangsarbeidere på Helgeland 1941-1945. 2010
 • Smørvik, Per: ”Helgelendingen” – også ein del av lagshistoria. Helgeland Historielag 40 år. 2010
 • Suul, Jon: Nasjonalparkenes far – Kristen Faye Krogh. – Et 100-årsminne. 2010
 • Aune, Kristian Kornelius: Alfeland. 2011
 • Fagervik, Oskar: Vefsn Skyttersamlag 1907 – 2007. 2011
 • Gjevik, Bjørn: Vær, vind og sjø – fra Petter Dass til moderne forskning. 2011
 • Hansen, Ivar Roger og Tor-Helge Allern: Folkets vilje – samfunnets gavn. Helgelendingenes bidrag til etableringen av Det kongelige Fredriks Universitet. 2011
 • Jøsevold, Martin: ”Tenk på ditt gamle rykte…”. 2011
 • Klausen, Ann Kristin: Båtryene på Helgeland. 2011
 • Løvmo, Hans: Sopelimen – et magisk skogprodukt. 2011
 • Myhre, Bjarne: Helgeland Historielag 40 år. 2011
 • Red.: Lokal litteratur 2010. Registrert ved Rana Bibliotek. 2011
 • Red.:Vedtekter for Helgeland Historielag. 2011
 • Red.: Årsmelding Helgeland historielag 2010-2011. 2011
 • Smørvik, Per: Glædelig jul – God jol”. Ein tekst om den mangfoldige jula. 2011
 • Halse, Are: Nordlandshesten – en liten hest med lange tradisjoner. 2012
 • Red.: Forfatterveiledning. 2012
 • Red.: Lokal litteratur 2011. Registrert ved Rana Bibliotek. 2012
 • Red.: Årsmelding Helgeland historielag 2011/12. 2012
 • Andersen, Are: Værobservatører i 140 år. 2013
 • Fløtten, Karin, Olga-Marie Monssen og Randi Kampestuen: Matminner fra oppveksten på Helgeland 1950-1960. 2013
 • Hansen, Ivar Roger: Ivar Aasens reise til Helgeland 1846. 2013
 • Hansen, Kåre: Valg og deltakelse på Helgeland sett i lys av stemmerettsjubileet i 2013. 2013
 • Jensen, Eivind Bråstad: Tromsø-seminarister fra Helgeland. Studenter fra Helgeland ved Norges første offentlige seminarium i Tromsø. 2013
 • Jonsen, Jon: Burets plass på Helgelandskysten. 2013
 • Smørvik, Per: Kjellarhuset. 2013
 • Allern, Tor-Helge: Dagbøkene til Torgeir Møkleby og Harald Simonsen etter deres tragiske død i Kobbebukten på Spitsbergen. 2014
 • Andresen, Espen: 1814 – politisk bakgrunn og lokal konsekvens. 2014
 • Bache, Anders: Otto Sverdrups ferd over Grønland og Polhavet. 2014
 • Dunfjeld, Maja: Sølv, tinn og perletradisjon i sørsamisk draktskikk. 2014
 • Grønbech, Dagrunn: Kystkvinnen og levebrødet – arbeidsmangfold og gjenvinning. 2014
 • Kristoffersen, Trond: Orkidéer på Helgeland. 2014
 • Lindahl, Ingvar: Litt om brynestein på Helgeland. 2014
 • Lokal litteratur 2013. Registrert ved Rana Bibliotek. 2014
 • Mørk-Eidem, Bjarne: Stortingsrepresentanter fra Helgeland 1815-2014. 2014
 • Red.: Forfatterveiledning. 2014
 • Red.: Årsmelding Helgeland historielag 2013/14. 2014
 • Søvik, Guldborg og Lars R. Hole: I Otto Sverdrups kjølvann til Canada – 100 år etter. 2014
 • Bodøgaard, Terje: Helgelandskysten leisystemer og båtbruk. 2015
 • Eriksen, Kolbjørn: 2015 – Det internasjonale jordvernåret – også på Helgeland. 2015
 • Hegge, Anders: Grende- og gårdskraftverk på Sør-Helgeland 2015
 • Klausen, Ann Kristin: Kiosken som kom og forsvant. 2015
 • Red.: Lokal litteratur 2015. 2015
 • Red.: Årsmelding Helgeland Historielag 2014. 2015
 • Smørvik, Per: Jul på Helgeland – det lokale juleheftet. 2015
 • Ulvang, Oddvar: Et langt liv i Televerkets tjeneste. 2015
 • Kristoffersen, Trond: Orkidéer på Helgeland. Del 2. 2016
 • Klausen, Ann Kristin: De første lærerinnene på Helgeland. 2016
 • Red.: Forfatterveiledning. 2016
 • Red.: Lokal litteratur 2015. Registrert ved Rana Bibliotek. 2016
 • Red.: Ny kommisjonær. 2016
 • Selnes, Ragnar: En fange vender tilbake. 2016
 • Smørvik, Per: Gunnar Jahns byggeskikk-prosjekt. 2016
 • Årsmelding fra styret i Helgeland historielag 2015. 2016
 • Andersen, Ingvar: Etterkrigstidens flyttestrøm. 2017
 • Jøsevold, Martin: Positivmusikken på Helgeland. 2017
 • Kibsgaard, Ørnulf: Minnemedalje til en britisk soldat for innsats i andre verdenskrig. 2017
 • Red.: Kristian Halse – æresmedlem. 2017
 • Red.: Lokal litteratur 2016. 2017
 • Red.: Årsmelding Helgeland Historielag 2016. 2017
 • Smørvik, Per: Fødslar og namn, 1910-1914 – på helgelandskysten og i Gamlebyen, Oslo. 2017