Kommuner

Alstahaug

 • Liland, Petter J.: Stadnavn og gardshistorie [Tjøtta]. 1970
 • Skavold, Harald: Hålogaland-namnet og Flatøy-boka. 1970
 • Skavold, Harald: Den siste reinsamefamilien i Tjøtta. 1970
 • Skavold, Harald: Myrkatto. Dialektprøve frå Tjøtta. 1970
 • Skavold, Harald: Tolvtallsvisa. 1970
 • Smedseng, Norveig: Hvordan havnet edle franske tepper på Tjøttagodset? 1970
 • Åsvang, Arnt O.: Sjørøveri uten nåde. En ugjerning fra 1824 som ble oppklart og pådømt 16 år etter. 1970
 • Skavold, Harald: Bresel-Hans (Tjøtta). 1971/72
 • Christie, Håkon: To romanske Helgelands-kirker. Alstahaug og Herøy. 1973
 • Skavold, Harald: Høvedsmannen [Edvard Nilsen, Tjøtta]. 1973
 • Christiansen, Louise: En slektshistorie fra Tjøtta. 1974
 • Christiansen, Louise: Anne og Maren Arntson reiser til Amerika. 1975
 • Skavold, Harald: Øyvind Finnson Skaldespillar. 1975
 • Åsvang, Arnt O.: Borgerleiet Aspviken i Tjøtta. 1975
 • Coldevin, Axel: To prakttepper fra Tjøtta og deres uoppklarte historie. 1976
 • Red.: Minnesteinen over Øyvind Finnson Skaldaspiller. 1976
 • Liland, Petter J.: Tale ved avduking av minnestein over Øyvind Skaldespiller. 1977
 • Myklebostad, Johan: Sagnet om Hårek på Tjøttas finneskatt. 1977
 • Bjørkan, Aasmund: Trekk fra Offersøys historie. 1979
 • Folgerø, Andreas: Sandnessjøen omkring århundreskiftet. 1980
 • Jåstad, Birger: Tjøttaspelet. Ein tanke berre. 1980
 • Lauritzen, Anja: Særoppgave i historie 1980: “Sandnessjøen Slip”. 1980
 • Lillegaard, Leif B.: Høvdingen på Tjøtta. 1980
 • Mentzoni, Steinbjørn: Slik helgelendingene opplevde 9. april 1940. 1980
 • Myhre, Aud Halsen: Prolog ved avduking av bautaen over Øyvind Skaldespiller. 1980
 • Mørch, B. og H.: Tullingskjæret. 1980
 • Coldevin, Axel: Tjøtta – Dønnes – Mindnes, et stykke nord-norsk sosialhistorie. 1981
 • Edvardsen, Asbjørn: Postalt perspektiv på Tjøtta. 1981
 • Hansen, Jørgen: Alstahaugpresten Andreas Dass. 1981
 • Hansen, Kåre: Eierforhold på Bærøy fra 1700-tallet til år 1900. 1981
 • Bjørnbeth, Lill Buvik: Betraktninger i anledning en 100-årsdag. 1982
 • Bosness, Liv: Gamle bilder. 1982
 • Flakstad, Aud: Fornminner på Tro. 1982
 • Johansen, Ulrik: Til minne om den gamle skolelærer. 1982
 • Lillegaard, Bodil: Alstahaug husmorskole – 80 år. 1982
 • Nilsen, Torbjørn: Helgelandsbruden [dikt]. 1982
 • Edvardsen, Asbjørn: Post festum. 1983
 • Nygård, Svein: Skålvær handelssted. 1983
 • Nygård, Svein: Skålvær kirke. 1983
 • Stendahl, Erling: Til Alstenøy. 1983
 • Red.: Sandnessjøen i gamle dager [bilder]. 1984
 • Bosness, Liv: Det hendte i 1940. 1985
 • Allern, Ole: Sandnessjøen sykehus 1940 – 1945. 1987
 • Christiansen, Sverre: Om Svarta Bjørn. 1987
 • Brovoll, Asle: “Fattigkirkegården” på Søvik. 1987
 • Hansen, Ivar Roger: Prolog til Petter Dass-dagene 1987 “Herr Petters trompet”. 1987
 • Oreschkin, Julian: Rigel. Et krigsdrama i skipsleia. 1987
 • Wik, Birgitta: Sandnes – en storgard i jernalderen. 1987
 • Hansen, Kåre: Husmenn i Tjøtta. 1988
 • Hofstad, Torgrim: Et åttiårsminne på Alstahaug. 1988
 • Lillegaard, Leif B.: “Helgelandsblae” – en kort kavalkade. 1989
 • Andersen, Ingvar: Krigsfangenskap [Siste del: “Riegel”-katastrofen]. 1990
 • Barth-Heyerdahl, Einar: Slik ble vi okkupert. Mai 1940 i Sandnessjøen. 1990
 • Bosness, Liv: Husmorskolen på Søvik – Alstahaug for 50 år siden. 1990
 • Hansen, Kåre: Litt om fattigvesenets arbeid for hundre år siden, med utgangspunkt i et møte i Tjøtta fattigkommisjon 12.9.1891. 1992
 • Stav, Else: Prestegårdsliv på Tjøtta. Et tidsbilde fra 1920 – 30-årene. 1992
 • Aasegg, P. Sew.: Han Pætter på Korsnes og klokko hans. 1992
 • Winge, Gerhard J.: Nordland amtssykehus paa Helgeland. 1993
 • Bing, Brynhild Bådstø: Da blindtarmbetennelse var dødsårsak. 1994
 • Jacobsen, Tor Askeladden: fra Sandnessjøen. Leif B. Lillegaard. 1918 – 1994. 1994
 • Slåtterøy, Ottar: Glimt fra en husmannstilværelse. 1996
 • Storheil, Jarle: Anders Jakobsen, Hamnes. 1996
 • Vestvik, Jon: “. . . Drifternes henrivende kraft. . . “. En incestsak fra Tjøtta for 200 år siden. 1996
 • Skogheim, Dag: Det tyske angrepet mot Alsten 31. mai 1940- Aksjon “Biene”. 1997
 • Carlsen, Trond: Klippfiskproduksjonen i Kvaløyhavn i Alstahaug. 1997
 • Carlsen, Trond: Da “Raftsund” brændte. Lokal båtbrann og “Titanics” forlis i en lokalavis. 1998/99
 • Vestvik, Jon: Overtro og bygdesagn. Om en lite kjent samler av tradisjonsstoff fra Helgeland [Anders P. Stabfors]. 1998/99
 • Berntsen, Gunnar: Historiske portretter på Alstahaug. 1999
 • Bosness, Liv B. og Blomsø, Per Broch: Tjøtta. Målstriden i 1954 og kommunesarnrnenslåingen i 1964. 2000
 • Hansen, Kåre: Alstahaug Prestegård 1737. Har Petter Dass bodd i dagens gamle prestegårdsbygning? 2000
 • Vestvik, Jon: En 300 år gammel bønnebok fra Tjøtta. 2001
 • Rønning, Halvdan og Bosness, Liv: Et minne fra krigen 1940. “Bombingen” av Sandnessjøen Kino. 2002
 • Tysnes, Inge Ove: Han malte kysten vår [Henry Bardal]. 2002
 • Berglund, Birgitta: Øyriket fra Vega til Tjøtta. Godseieren og fiskerbondens landskap i 1500 år. 2003
 • Kristiansen, Inger Johanne og Kokkim, Ellen Cathrine Hasle: Leonard Bjørnvold. Historien om husmannsgutten fra Bjørnvollen i Leirfjorden. 2003
 • Husby, Olaf: Total solformørkelse i Sandnessjøen 21.8.1914. 2003
 • Ellingsen, Terje: Mathias Bonsach Krogh og hans “testamente”. En kommentar til innskriften på hans gravsten. 2004
 • Slåttum, Berit: Kunstneren og tusenkunstneren Hans Nordeng 1918 – 1991. 2004
 • Mogård-Larsen, Sverre: Skjelva fyr – et nedlagt fyr på helgelandskysten. 2005
 • Ulvang, Oddvar: En smakebit av Eyvind Finnson Skaldaspillers liv og diktning. ”Spenne fikk jeg til fellen, fe kjøpte jeg for den. Ute fra øya sendte islendinger den til meg.”. 2006
 • Hvidsten, Astrid: Stia – den raskeste skoleveien! Noen barndomsminner fra Mindlandet. 2009
 • Tåvær, Astrid: Skule Storheill – en kriger fra Helgeland. 2010
 • Martinsen, Andreas Eliassen: H. Martinsens Bilverksted. 2011
 • Strøm, Hans Henrik: Sykehusenes historie på Ytre Helgeland. 2012
 • Knapstad, Fritz: Bureising. 2013
 • Vestvik, Jon: ”En snøhvit marmor av glimrende kvalitet…”. 2013
 • Breimo, Gunnar: Tilbakeblikk på et politisk liv. 2014
 • Forfang, Sven Erik: Bjarne Myhre – skolemann og politiker. 2016
 • Hvidsten, Astri: Veibygging på Mindland fra 1896 til 1952. 2016
 • Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om et maleri fra Skålvær. 2016
 • Ulvang, Oddvar: ”Fra Amarius til Pardis”. Manns- og kvinnenamn i Alstahaug og Stamnes 1850 – 1900. 2016
 • Nordsjø, Olav: Et klagebrev til biskop Gunnerus. 2017
 • Stav, Ivar Erlend: Prestegårdsliv på Tjøtta i sogneprest Hestmanns tid, 1916-1933 – belyst av bestemors brev. 2017
 • Ulvang, Oddvar: Ragnvald Bakke – legendarisk overlege på Helgeland. 2017

Bindal

 • M. S.: Gamle minner. Gammel-Nils. 1970
 • Holm, Bjarne: Drukningsulykke på Bindalsfjorden (Kjella) 2. november 1922. 1971/72
 • Holm, Bjarne: Drukningsulykker på Bindalsfjorden. 1973
 • Åsvang, Arnt O.: Det hendte i Melstein 1692. 1973
 • Vonheim, Herlaug: Kat-Ola-visa. 1976
 • Leirvik, Sveinung: Iver Olså. Kjent båtbygger i Åbygda, Bindal. 1978
 • Sømhovd, Hans: En hård dag på Bindalsfjorden. 1980
 • Bangstad, Arnulf: Kommunestuen på Vassås. 1981
 • Nordfjellmark, A. Olsen: Bjørneskytteren Ol-Tomså, og vargen i Remskaret. 1982
 • Leirvik, Sveinung: Dei første av Melgaard-ætta i Bindal og Velfjord. 1983
 • Wærstad, Ingvald: Et pust fra fortiden. 1983
 • Mykletun, Sjur Tarald Olsen Gaupen som salmedikter. 1984
 • Øyen, August: Kirkestedet Vassås i Bindal. 1984
 • Leirvik, Sveinung: Siste reisebrev fra Årsandøy. 1986
 • Pedersen, Kathinka: Barndomsminner fra 1920-årenes Bindal. 1987
 • Dybvik, Olav Håkon: Terrengnamn frå Bindalen. 1991
 • Hongset, Aksel: Et bondebryllup i Bindalen omkring 1870. 1992
 • Kvalø, Jann: Rusch-navnet og dets opprinnelse. 1992
 • Sylten, Håvard: Båtbygging i Bindal. 1992
 • Sylten, Håvard: Tingboka i lokalhistorisk arbeid. 1993
 • Sylten, Håvard: Ravald Baardsen – om leilendingsbonden som ble godseier og om Terråkgodsets oppkomst. 1994
 • Brønnmo, Mette Siri: Et møte mellom bindalingene og den “moderne” industrien 1930 – 1960. 1997
 • Sylten, Håvard: Båtdraget på Kjelleidet i Bindal. 2001
 • Vaagland, Ole K.: Asta og Frithjof M. Plathe – industri og samfunnsbyggere på Sør-Helgeland. 2005
  Dybvik, Olav Håkon: To søsken og eit barn – ei rettsak frå 1716 og ei fortelling frå 1980. 2011
 • Dybvik, Olav Håkon: Raseideologen Mikal Sylten – helgelendingen som blei landets fremste jødehatar. 2014

Brønnøy

 • Holen, Edgar: Nord-Norges nest eldste fotografbedrift. 1970
 • Holm, Bjarne: Torghatten [dikt]. 1970
 • Holm, Edgar: Nord-Norges nest eldste fotografbedrift. 1970
 • Nielsen, Carl: Brønnøy kirke 800 år. 1970
 • Pedersen, L. U.: Torget i rikshistorisk sammenheng i reformasjonsårhundret. 1970
 • Rødli, Arne: Folkeminnesamleren Knut Strompdal. 1970
 • Pedersen, L. U.: En håndverkerfamilie i Brønnøy. 1971/72
 • Rødli, Arne: Storsaga i Nepåsfallet. 1971/72
 • Rødli, Arne: Lomsdalen i Velfjord. 1974
 • Sveli, Arvid: Velfjord bygdemuseum. 1974
 • Hansen, Jørgen: Priser fra handelsstedet Kvaløy. 1975
 • Sveli, Arvid: Harald Strøm. Skaperen av Velfjord bygdemuseum og Velfjord bygdemuseum. 1975
 • Vonheim, Herlaug: Kat-Ola-visa. 1976
 • Vonheim, H.: Gammalt frå Velfjord. Då Lars Hermansen Aspås og Sivert Nielsen kapp-rima. 1977
 • Vonheim, Herlaug: Fra Velfjord Historielags arkiv. Ol-Pålså. 1977
 • Vonheim, Herlaug: Fra Velfjord historielags arkiv: Ol-Pålså. 1977
 • Vonheim, Herlaug: Gammalt frå Velfjord. 1977
 • Smørvik, Per: Han Johan Johanså fortel om russehandelen. 1978
 • Vonheim, Herlaug: En huldreslått fra Velfjorden. 1978
 • Vonheim, Herlaug: En skjemtevise fra Velfjord. 1978
 • Jakobsen, Kurt: Tosen i Bindalen. Sagnet om dødningebenet, fortalt af Andr. Lund i “Ørebladet”. 1979
 • Pettersen, Kristian: Hulemalingene i Skåren-Monsen. 1980
 • Sognnes, Kalle: Kvernsteinsdrifta i Monsholet. 1980
 • Berg-Hansen, Roar: Slaget ved Brønnøysund – 27. oktober 1944. 1981
 • Vonheim, Herlaug: Fra Velfjord historielags arkiver. 1981
 • Bang, Kåre: Karantenen i Brønnøysund 1831. En følge av koleraepidemien i Russland. 1982
 • Vonheim, Herlaug: Velfjord kirke. 1982
 • Leirvik, Sveinung: Dei første av Melgaard-ætta i Bindal og Velfjord. 1983
 • Vonheim, Herlaug: Fortellingen om en husmann. 1983
 • Lande, Peder: Jon Aalein. 1984
 • Mathisen, Tor: “Bondevennene” i Velfjord og Vik. 1984
 • Strøm, Harald: Fattigforsorg. Omgangslegd. 1984
 • Lande, Peder: Eventyreren Johan Hansen Hammerli. 1985
 • Pedersen, L. U.: Omkring presterekken i Brønnøy fra reformasjonen til ca. år 1700. 1985
 • Jenssen, Øyvind: Film om Velfjord bygdemuseum. 1986
 • Binns, Kari Støren: Sør-Helgelands tidligste spor etter fast bosetning funnet på Tilrem i Brønnøy. 1988
 • Vonheim, Herlaug: Runebommen fra Velfjord. 1988
 • Brækkan, Knut: Brønnøysunds avis – en talerstol for Sør-Helgeland. 1989
 • Jonassen, Ola J.: Da krigen kom til Brønnøysund. 1990
 • Tilrem, Ola-Jørn: Norges største kystjeger. 1991
 • Tjønnøy, Paul: Øyboerne flytter. 1991
 • Nilsen, Øystein: Ertenbrakan. 1992
 • Vonheim, Herlaug: Båtbyggertradisjoner i Velfjord. 1992
 • Sveli, Arvid: Pengers verdi. 1993
 • Johansen, Rita: Et amerikansk “Sør-Helgeland. 1994
 • Vonheim, Herlaug: Tjenestejenta på Flatmoen og hendes endeligt. 1994
 • Pedersen, Lorentz U.: Russefangene i Brønnøysund. 1995
 • Sveli, Arvid: Martinus Olsen fra Sommersetåsen. 1995
 • Vonheim, Herlaug: Aksel Tårn-viså fra 1500-tallet. 1998/99
 • Vonheim, Herlaug: Knut Strompdal. 1998/99
 • Moe, Odd: Vikingtidsgarden på Mo i Brønnøysund. 1999
 • Sveli, Arvid: Olav Opsjøen – et portrett. 1999
 • Ekroll, Øystein: Brønnøy kyrkje – ei “ny” mellomalderkyrkje? 2000
 • Moe, Odd: Skjøtepå gardsbruk i Brønnøy tinglag år 1911. 2000
 • Stemshaug, Ola: Øynamnet Torga. 2000
 • Sveli, Arvid: Tragedien ved Juvatnet i 1879. 2000
 • Innset, Knut: Fra Torghatten til Svenningdalen. Vegbygging i mer enn hundre år. 2001
 • Moe, Odd: Krigsseileren Johan Moe fra Brønnøy. 2001
 • Nicolaisen, Kjell: Børjeneset – 7000 års bosetning. 2001
 • Sveli, Arvid: En ulykke på Torgfjorden for hundre år siden. 2001
 • Vonheim, Herlaug: Han førte Helgeland inn i barnelitteraturen [Ivar Strompdal]. 2001
 • Øyen, Ørjar: Då Far for til Falstad. 2001
 • Vonheim, Herlaug: På fjell og gjengrodde stier. 2002
 • Vonheim, Herlaug: På fjell og gjengrodde stier. 2002
 • Moe, Odd: Onnetider i jordbruket. 2003
 • Vonheim, Herlaug: Helligmaur. 2003
 • Tidemann, Rolf: Om billedhoggeren og kunstmaleren Birger Berthils fra Trælnes i Brønnøy (1891-1968). 2005
 • Løøv, Anders: En beskrivelse av samer år 1816. Sven Nilsson på Tilrems marked. 2006
 • Moe, Odd: Bærsorter på 65o nord. 2006
 • Forbergskog, Arnold: Velfjord – det politiske ”anderledeslandet”. 2007
 • Øyen, Ørjar: ”Å få Kongen i Hål”-. Brønnøymålet frå eit Kjøkkenbord. 2007
 • Finnbakk, Torstein: Bodil Aakre – ”Brønnøysundregistrenes mor”. 2009
 • Tåvær, Astrid: Skule Storheill – en kriger fra Helgeland. 2010
 • Solbakk, Magnar: På tur med Arvid Sveli. 2010
 • Forbergskog, Arnold: Tømmersleping i fjordene på Sør-Helgeland. 2012
 • Solbakk, Magnar: Møter med Dag Skogheim. 2012
 • Solbakk, Magnar: Hvem eier Georg Sverdrup? 2014
 • Borch, Even: Velsigna forfall – Kyrkjeruinane på Tilrem. 2015
 • Forfang, Sven Erik: Gerda Karijord fra Brønnøy – fiskernes venn. 2017
 • Solbakk, Magnar: Livets steiner – 10 spørsmål og ”svar” om Kvernsteinproduksjon i Brønnøy. 2017

Dønna

 • Smørvik, Per: Husmannsliv på Dønnes kring hundreårsskiftet. 1970
 • Aasen, Simon Minner fra Bjørns-martnan. 1970
 • Coldevin, Axel: Dønnesgodset og den siste godseieren på Dønna. 1971/72
 • Coldevin, Axel: Dønnesgodset. Skjøtene fra 1651 og 1675. 1971/72
 • Aasen, Simon: Dønnes gamle kirke. 1971/72
 • Skorpen, Peder A.: Hæstad kapell. 1973
 • Smørvik, Per: Ho mor og han Olæ [Ole E. Rølvaag]. 1973
 • Heggtveit, H. G.: John Klæbo. 1974
 • Smørvik, Per: Husmannskontrakt frå Dønnes. 1974
 • Coldevin, Axel: Problemer omkring Dønnes kirkes historie. 1975
 • Nordøy, Knut: Andreas Lunds første tur til Lofoten. 1975
 • Aardal, Elias M. M.: Minner fra Dønna. 1976
 • Einarsen, Mary: Marithe Christensdatter fra Hølen. 1976
 • A. L.: Fra Bjørnsmartnan [v/ Kjell Jacobsen]. 1977
 • Augustinussen, Johan: Åsværvise. fra 1876. 1977
 • Bech-Hansen, Hanne: Bjørns-martna’n. 1978
 • Grotnes, Ola: Av Johs. Jacobsen Tverbekli’s dagboknotater vedrørende storsildfisket i Åsvær og Lovunna. 1979
 • Coldevin, Axel: En alterduk. 1980
 • Jakobsen, Kurt: Litt om en familie Leth i Herøy og på Dønna. 1980
 • Arnekleiv, Sigurd: Litt om utvandringa til Amerika frå Nesna og Dønna 1867 – 1961. 1981
 • Coldevin, Axel: Tjøtta – Dønnes – Mindnes, et stykke nord-norsk sosialhistorie. 1981
 • Steinmo, Kåre: Bjørn og Bjørnsmartnan. 1982
 • Jenssen, Øyvind: Lauvøy i Dønna. 1986
 • Wik, Birgitta: Fallosen på Val’haugen på Glein. 1991
 • Gleinsvåg, Tore: Nordvik kirke, juni 1988. 1992
 • Sigerstad, Ronald/Hans Bjørnvik: Birgitte Jensen, dikterdronning fra Dønna. 1992
 • Smørvik, Per: Branntaksprotokollane som lokalhistorisk kjelde. 1992
 • Smørvik, Arne Magnus: Anton Chr. Bang – En kort livsskisse. 1993
 • Eidner, Odd J.: Mester Geble – adelsmann og kirkeleder fra Dønna. 1994
 • Monsen, Robert: Ranværinger på kveitefiske i Åsvær for omlag 290 år sia. 1994
 • Stangen, Kari Ann Dragland: “Særskilte tanker om giftermål”. 1997
 • Tåvær, Astrid: Fredrikke Tønder Olsen – Høvedskvinnen fra Helgeland. 1997
 • Laumann, Svein: Akvarellmaleren fra Helgeland – Hans Johan Fredrik Berg. 1998/99
 • Mogård-Larsen, Sverre: “Småjentan dainsa nakjen”. Om hvordan en uskyldig bånsull kan ha tradisjoner langt tilbake i hedensk tid. 1998/99
 • Austad, Alvhilde: Minner fra et langt liv. 1999
 • Zempel, Solveig: Introduksjon til O.E. Rølvaag: Liv og verk. 2000
 • [Storvik, Edvard Larsen]: Lofotbrev fra året 1893. 2001
 • Skorpen, Knut: Forliset på Maltsekken. 2002
 • Skuthe, Hjørdis og Odd: Minner fra årene på Dønna 1947 – 1955. 2002
 • Storvik, Edvard Larsen: Lofotbrev fra en helgelending. 2003
 • Møller, Halvdan: Fugleliv oppunder Polarsirkelen. 2003
 • Kristian Halse: Til Bjørnsmarknaden 7. juli 2002. 2004
 • Gleinsvåg, Tore: Bautaer / skulpturer i Dønna. 2006
 • Bjørnvik, Svein: Aksel Storvik, maler og fotograf på Dønna. 2007
 • Aasen, Alf V.: Sagnet om Tora Gro. 2007
 • Andreassen, Hilde: Den gang døden var naturlig. 2008
 • Aschim, Anders: Evangelisten frå Dønna. Anton Christian Bang og det første nynorske juleevangeliet. 2008
 • Gleinsvåg, Tore: Dønna under hakekorset – Heia kystfort, Nordøyvågen. 2009
 • Gleinsvåg, Tore:  Vardehaugen på Glein. 2009
 • Jakobsen, Per Bardo: Reinflytting på Helgeland. 2009
 • Smørvik, Per: Etiopia-kanalen og andre namn. Eit essay om stadnamn og barndom. 2009
 • Klæbo, Jon: Borte frå heimen (dikt). 2012
 • Klæbo, Jon: Ei rispe frå Nordland. 2012
 • Skei, Hans H.: Av godt folk vera fødd – Jon Klæbos biografi. 2012
 • Smørvik, Per: Då krigen kom til Dønna. Samtale med Håkon Johansen (1913-1997). 2012
 • Grønbech, Dagrunn: Foregangskvinnen Fredrikke Tønder Olsen – har du vilje kjem du fram. 2015
 • Gleinsvåg, Tore: Fridtjof Leonard Hjortdahl – en gründer på Dønna. 2015
 • Gleinsvåg, Tore: Onnearbeid på en kystgård. 2016
 • Jensen, Eivind Bråstad: Anton Christian Bang – tromsøseminaristen fra Dønna som ble biskop i Kristiania. 2017
 • Gleinsvåg, Tore: Kosthold i ei kystbygd på 1940- og 1950-tallet. 2017

Grane

 • Jacobsen, Kjell: Sølvgruvene i Svenningdal. 1970
 • Jacobsen, Kjell: Nyryddere og innflyttere i Grane. 1974
 • Haustreis, Valter: Kalk-Ola. 1976
 • Haustreis, Valter: Sølvkongen. 1977
 • Lundestad, Halvard: Stadnamnet Grane. 1978
 • Lundestad, Halvard: Stadnamn og vekstliv. 1979
 • Haustreis, Valter: Bennet. 1984
 • Ludvigsen, Alf: Skatten i Børgefjellet. 1985
 • Haustreis, Valter: Frå ei gammal møtebok. 1991
 • Johansen, Arne B.: Dyregravene på Tromoan i Grane. 1993
 • Bugler, Eli: Hjemmebrenning i Grane kommune – et avkriminalisert lovbrudd. 1994
 • Øksendal, Kjell M: Dei fall i Stavassdalen 1944, Olaf Kaspersen, Johan Lynghaug og Birger Sjøberg. 1994
 • Jakobsen, Kjell: Innlandsfisket som attåtnæring i Vefsn-bygdene. 1997
 • Innset, Knut: Vegen til Hattfjelldal – og til Sverige. Historien om riksveg 73 Trofors – Riksgrensen. 1998/99
 • Lorås, Jostein: Statlig styring og småbrukarkår på Helgeland. 1998/99
 • Jacobsen, Kjell: Fra Jamtland til Vefsn. Innflytting på 1600- og 1700-tallet. 1999
 • Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn Grane og Hattfjelldalpå 1800-tallet 1851 – 1899. 2000
 • Innset, Knut: Fra Torghatten til Svenningdalen. Vegbygging i mer enn hundre år. 2001
 • Severinsen, Anne: Jul i kåta. 2010
 • Solbakk, Magnar: Sjøbergmarsjen x 30. 2013

Hattfjelldal

 • Nordaas, Skjalg: Skuleliv i heimbygda kring hundreårsskiftet. 1970
 • Nordaas, Skjalg: Ferdsel til og frå fjellbygda i gamal tid. 1971/72
 • Ravatn, Torbjørn: Husflitsarbeid i Røsvasstraktene. 1971/72
 • Nordaas, Skjalg: Skuleliv i fjellbygda kring hundreårsskiftet. 1973
 • Jacobsen, Kjell: Bondevennene i Vefsn og Hattfjelldal. 1975
 • Sørgård, Olav H.: Madagaskarmisjonæren David Jakobsen. 1975
 • Ravatn, Torbjørn: Finnburet på Fagerbakken i Hattfjelldal. 1976
 • Smørvik, Per: Mikkjel Fønhus og Susendalen. 1976
 • Jacobsen, Kjell: Krutåga. 1978
 • Lundestad, Halvard: Stadnamn og vekstliv. 1979
 • Dalen, Brynjar: Slåttarbeid i Hattfjelldal før i tida. 1981
 • Ravatn, Torbjørn: Hatten – Eit landemerke i Hattfjelldal. 1983
 • Ravatn, Torbjørn: Samiske eventyr frå Hattfjelldal. 1983
 • Ravatn, Torbjørn: Fra det gamle Hattfjelldal. 1984
 • Børresen, Hans: Fra gamle dager i Hattfjelldal. 1985
 • Børresen, Hans: Historiske notater om familien Ole Olsen Tralrud, Susendalen. 1985
 • Sæterstad, Steinar: Segner fra Røsvatnet. 1991
 • Børresen,Hans: Familien Ole Olsen Tralrud. 1992
 • Sjåvik, Erling: Eit krigsminne. 1994
 • Red.: Samen og saivoene – samisk eventyr fra Hattfjelldal. 1997
 • Jakobsen, Kjell: Innlandsfisket som attåtnæring i Vefsn-bygdene. 1997
 • Innset, Knut: Vegen til Hattfjelldal – og til Sverige. Historien om riksveg 73 Trofors – Riksgrensen. 1998/99
 • Jacobsen, Kjell: Fra Jamtland til Vefsn. Innflytting på 1600- og 1700-tallet. 1999
 • Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn Grane og Hattfjelldalpå 1800-tallet 1851 – 1899. 2000
 • Rabliås, Ole: Ulykker og folkediktning. 2000
 • Aakervik, Karl W.: Eit merkeleg fenomen. 2001
 • Kjerringnes, Johan: Pioner-arbeidet som fekk vidtfemnande omfang. Om kultivering av fisk i Hattfjelldalen. 2002
 • Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen. 1720-åra – 1869. Første del, til 1810. 2002
 • Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen. 1720-åra – 1869. Andre del, 1810 – 1869. 2003
 • Elsvatn, Leif: Sameskolen for Midt-Norge 1951 – 2001. 2003
 • Sveli, Arvid: Sponplatefabrikken i Hattfjelldal 50 år. 2007
 • Kjerringnes, Johan: Ski-produksjon i Røssvassbygdene. 2007
 • Rabliås, Ole: På leiting etter gamal bygdekultur i Røssvassgrendene. 2007
 • Elsvatn, Leif: Samiske stedsnavn. 2008
 • Rabliås, Ole: Linvika – ein fjellgard ved Røssvatnet. 2008
 • Ole Rabliås: Då det var liv laga i utkantbygdene. 2010
 • Severinsen, Anne: Anna Andersen i Grubblia – gardbrukar og treskjerar. 2012
 • Elsvatn, Leif: Skul-Lars Olson – samen som ble lærer og klokker i Hattfjelldal. 2013
 • Jensen, Eivind Bråstad: Ole Tobias Olsen – prest, politiker og nordlandspatriot. 2015

Hemnes

 • Holmslet, John Bang: Juleskikker i den gamle tida og i nyere tid. 1971/72
 • Nesje, Rolv: Steinøksa frå Bjerka. 1971/72
 • Holmslet, John Bang: Redskaper og verktøy i ei gardssmie og om hvordan de blei brukt slik jeg husker det fra om lag år 1900. 1973
 • Holmslet, John Bang: Harde tider. 1973
 • Sørgård, Olav H.: Korgværinger i krigen Danmark-Tyskland 1864. 1974
 • Sørgård, Olav H.: Madagaskarmisjonæren David Jakobsen. 1975
 • Grimsby Bjørn Bjerka. Noen ideer om navnet. 1976
 • Holmslet, John Bang: Gårdssmia sine minner. 1976
 • Jacobsen, Kjell: Hemnes bygdetun. 1976
 • Reinåmo, Kari: Gamle bruksting fra gården Reinåmo i Korgen. 1977
 • Bangstad, Arnulf: For 70 år siden: Fra Træna til Rana for å kjøpe ved. 1983
 • Brygfjell, Nils: Ellen Nilsdatter Brygfjell. – Skipper Ellen. 1983
 • Evjen, Karl: Esje. 1983
 • Mykletun, Sjur: Fra Helgeland til Ballybunion. Johan Heitmanns liv og skjebne. 1983
 • Steinmo, Kåre: Det står slik i Kirkeboka. 1983
 • Villmo, Molvin: Amerikabrev. 1983
 • Red.: Fra Hemnesberget 1922-23 [bilder]. 1984
 • Petersen, Asmund: Utferdene med “Dragene” fra Helgeland i 1926 og 1929. 1985
 • Stornes, Gunvor: Leir-raset. 1985
 • Christiansen, Sverre: Om Svarta Bjørn. 1987
 • Steinmo, Kåre: Splitter-Nils. 1988
 • Hermansen, Herman: Med Sorkobataljonen etter landeveien. Mosjøen – Polarsirkelen 1940. 1990
 • Svartkjønli, Sverre [Svarttjønnli, Sverre]: Dampskipet “Nord-Norge” kapret av tyskerne i maidagene 1940. 1990
 • Hansteen, Peder A.: Regnskap for Nesne og Hemnes kirker 1691-1699 ved Petter Dass. 1991
 • Skogheim, Dag: Over berg og daler mot Polarsirkelen. 1991
 • Halvorson, Anna og Villmo, Molvin: Agronomen, smeden, bygningsmannen,emigranten, farmeren m.m. Nils Nilsen Valla. 1993
 • Solbakken, Per/Brygfjell, Harald: Et sagn fra Finneid i Hemnes. 1993
 • Villmo, Loyd: Forteller bygdehumoren noe om den eldre bygdekulturen? 1993
 • Bang, Rune: De nordlandske regattaer i 1890-årene. Et hundreårsminne. Litt om båtbyggere og premierte fra Hemnes. 1994
 • Sæther, Ola: Whistbrødrene på Murmankysten. En beretning om utvandring fra Korgen. 1994
 • Brygfjell, Nils: Drukningsulykken på Gressvatnet i Hemnes. 1995
 • Steinmo, Kåre: Det gikk en sti over fjellet. 1995
 • Brygfjell, Harald: Varig vernet bro i Korgen. 1996
 • Buvik, Jan Gaute: Setre og seterdrift i Korgen. 1996
 • Drøpping, Arne: Harald Drøpping – legen som viet sitt liv til tjeneste i Herøy og Hemnes. 1997
 • Vestvik, Jon: Overtro og bygdesagn. Om en lite kjent samler av tradisjonsstoff fra Helgeland [Anders P. Stabfors]. 1998/99
 • Innset, Knut: “Veien Heimnæs-Korgen-Reinaamo”. Fra 1867 til i dag. 1999
 • Juvik, Lars Hansen: Johan Hanssøn Heitmann. Sjøkaptein, forfatter, kartograf og naturvitenskapsmann. 1999
 • Nermark, Jarle: Landnåm i Amerika. 1999
 • Rabliås, Ole: Ulykker og folkediktning. 2000
 • Boldermo, Mary: Jakobia Andreasde. 2001
 • Krasulja, Petar: Represalier i fangeleiren i Korgen. 39 fanger skutt en junidag 1942. 2001
 • Rabliås, Ole: “Hajn Grønvikmo”. 1878 – 1954. 2002
 • Heimstad, Lidvor: Besta og bessfar. Barndomsminne frå Korgen .2002
 • Rabliås, Ole: Kvar vart det av Røssåga? 2004
 • Aanes, Sissel: Emigranter fra Korgen. Et hundreårsminne. 2004
 • Pettersen, Åsmund: Kamkaka – når og hvor ble den bakt for første gang? 2005
 • Aanes, Sissel: Gammeljordmora i Korgen – Petra Svendsen 1888-1977. 2005
 • Bech, Einar: Det gamle folkebadet på Hemnes. 2006
 • Boldermo, Mary: Kress’n Lornsæ – min bestefar. 2006
 • Rabliås, Ole: Bygda som vart folketom. 2006
 • Jøsevold, Martin: Erling Falk – den røde hemnesværing. 2007
 • Kjerringnes, Johan: Ski-produksjon i Røssvassbygdene. 2007
 • Rabliås, Ole: På leiting etter gamal bygdekultur i Røssvassgrendene. 2007
 • Tandberg, Bjørn: MS ”Hemnes” ’ forlis, et syttifemårsminne. 2009
 • Ole Rabliås: Då det var liv laga i utkantbygdene. 2010
 • Tandberg, Bjørn: Dampbåtpioner – på Røssåga og de nærliggende fjorder. Johan Christian Marstrand Johansen (1826 – 1917). 2011
 • Bech, Einar: Svenskbyen på Hemnes. 2012
 • Finnbakk, Torstein: Vikingskip fra Korgen gjennomførte 1920-tallets ”Kon Tiki-ferd”. 2013
 • Jøsevold, Martin: Karen Iversen og Anna Margrethe Falk – politiske pionerer på Hemnesberget. 2013
 • Brygfjell, Harald og Skorpen, Knut: To lite påaktede kongepokalvinnere. 2015
 • Fagerheim, Eivind: Den første Madagaskarmisjonæren fra Helgeland – David Olaus Jakobsen. 2015
 • Brygfjell, Dag: Sjøforstragedien i 1879. 2016
 • Brygfjell, Harald: Firmaet ”S.O. Eitran Korgen Assortert landhandel Etablert 1890. Handelen nedlagt 2011. 2016

Herøy

 • Solheim, Paul: Herøy kjerke. 1970
 • Skorpen, Peder A.: Ungdomsstevnet på Herøy sommeren 1917. 1971/72
 • Bastesen, S. B.: Fiskeværet Skibbåtsvær i Herøy. 1973
 • Christie, Håkon: To romanske Helgelands-kirker. Alstahaug og Herøy. 1973
 • Solheim, Paul: Herøy bygdesamling. 1973
 • Solheim, Paul: Herøy. 1974
 • Jakobsen, Elin-Paulin: Sandsundvær-ulykka, 22. jan. 1901. 1975
 • Reines, Henrik Danielsen: Sang om Sandsundvær-ulykka. 1975
 • Bastesen, S. B.: Fra Skibbåtsvær i 1880- og 1890-åra. 1976
 • Lund, K.: Sang om den store ulykken i Sandsundvær den 22.jan. 1901. 1976
 • Bastesen S. B.: Jekteskipperen i Løngvær og hans nærmeste etterslekt og etterlatenskaper. 1977
 • Einarsen, Mary: Fundering omkring befolkningen på Gåsvær rundt 1700-tallet. 1977
 • Einarsen, Mary: Johanna Andersdatter fra Sør-Gaasvær. 1977
 • Vestheim, Ole: En forunderlig seilas. 1977
 • Einarsen, Mary: Øxningen – Øksningan: 1978
 • Jakobsen, Kurt: Om en jordegave til Herøy kirke etter reformasjonen. 1978
 • Jakobsen, Kurt: Skibbåtsvær i Herøy – bemerkninger til en familie Leth og bosettingen på 1700-tallet. 1979
 • Jakobsen, Kurt: Litt om en familie Leth i Herøy og på Dønna. 1980
 • Vestheim, Ole: Andøversken fra Innerholmen. 1981
 • Karijord, Knut: Grønlandsmisjonæren fra Nord-Herøy 1982
 • Solheim, Paul: Nokre herøyfjæringar slik eg såg dei. 1982
 • Solheim, Paul: Prestegarden på Sør-Herøy 1982
 • Solheim, Paul: Litt om fiske i Sandsundvær og Skibbåtsvær 1984
 • Greger, Elling: Kirketukt på 1700- tallet 1991
 • Drøpping, Arne: Harald Drøpping – legen som viet sitt liv til tjeneste i Herøy og Hemnes. 1997
 • Lommerud, Kristiane: Minder fra Herø Prestegaard i Nordland. 2001
 • Ulrichsen, Lillian: Fiskerguttene fra Gåsvær som emigrerte til Amerika. 2001
 • Zahl, Halda: Minner fra Husvær. 2001
 • Severinsen, Anne: Sanderøya – ei lita øy med ei lang historie. 2002
 • Solheim, Paul: Kjerkeferd. 2003
 • Severinsen, Anne: Kokke i Lofoten – tre kvinner fortel frå tida rundt 1930. 2005
 • Severinsen, Anne: ”Så går vi rundt om en enerbærbusk” – om juletretradisjonar på Ytre Helgeland. 2006
 • Johansen, Einar D.: Helsevesen og drikkevannsforhold i fiskeværene på Helgeland rundt 1870. 2008
 • Jakobsen, Rurt Rune: Verdsetting av husdyr på 1700-tallet. 2009
 • Johansen, Einar D.: Vi jobbet på ”krabben”. Om krabbefiske på Helgeland og krabbefabrikken på Seløy de første tiår etter krigen. 2009
 • Ulrichsen, Lillian: Gåsvær – et samfunn langt til havs. 2010
 • Vikan, Per: Lysmesteren i Herøy. 2013
 • Severinsen, Anne: Gammal juletrepynt. 2015
 • Grønbech, Dagrunn: Ingrid Edvardsen fra Storhaugskjæret i Herøy som ble kunstneren Ingrid Edwards i USA. 2016
 • Jacobsen, Kari Sommerseth: Madame Maren Broch til Nord-Herøy gård. 2017

 


Leirfjord

 • Enga, Einar: Fra Bardal. 1970
 • Enga, Einar: Mastermotøbba. 1970
 • Jåstad, Birger: Gamalt frå Leirfjord. 1970
 • Einmo, Harald: Viser og visediktarar i Leirfjord. 1971/72
 • Enga, Einar: Om håndverkere og en “fellmakar” på en fjellgård for om lag 100 år siden. 1971/72
 • Enga, Einar: Synske folk. 1971/72
 • M. M.: Heimstad-diktaren Lars Jåstad (1871 – 1926). 1971/72
 • Enga, Einar: Bergsnovgubben. 1973
 • Ingulfsen, Ingulf: Tre mann så spøkelse på Sundøya. 1973
 • Einmo, Harald: Visedikting i Leirfjord. 1974
 • H. E.: Nilmar Tømmervik. 1974
 • Enga, Einar: Huldra og draugen. 1975
 • Ingulfsen, Ingulf: Sund i Leirfjord. 1976
 • Jåstad, Birger: Optegnelses bog af de viktigste forhold jennem været fra 1891 for Anders G. Sommerseth og Oline Sommerseth. 1977
 • Tømmervik, Signe Mari: Samene i Leirfjorddistriktet. 1977
 • Bang, Kåre: Bjynnhistorier fra Leirfjord. 1980
 • Bang, Kåre: Fra et gårdsregnskap. 1980
 • Bang, Kåre: Om søngere og begravelse før i tida. 1980
 • Einmo, Harald: Viser og visediktarar i Leirfjord. 1980
 • Jåstad, Birger: Vind frå fjellet. 1980
 • Bang, Kåre: Fra en høvedsmanns dagbok. 1981
 • Bang, Kåre: Noen fortellinger om ulv i Nordland. 1981
 • Lillegaard, Leif B.: Læraren [Birger Jåstad]. 1981
 • Jåstad, Birger: To namnegåter i Leirfjord. 1982
 • Tømmervik, Nilmar: Salme. 1982
 • Bådstø, Marie: Bestemorminner. 1985
 • Eilertsen, Arthur: Minner fra barndommen. 1985
 • Berntsen, Gunnar: Treskjæreren Paul Køllersen. 1986
 • Bådstø, Marie: Stormdagen i Engevika. 1986
 • Jenssen, Øyvind: Sømnesvisa – et hundreårsminne fra Leirfjord. 1986
 • Riksen, Sigfred: Borgerleiet Bardal. 1986
 • Berntsen, Gunnar: Leirfjord Bygdesamlinger. 1987
 • Berntsen, Gunnar: Leirfjordmaleren Ingvald Sletbach. 1987
 • Bådstø, Marie: Bestefarsminner. 1987
 • Jenssen, Øyvind: Folkeskolens historie i Nesna. 1987
 • Berntsen, Gunnar: Tyskerfestningene i Leirfjord. 1988
 • Einmo, Harald: Brev fra jekteskipper og handelsmann Hans Lund, Leland til jektestyrmann Nicolai Kibsgaard f.t. Bergen. 1988
 • Grønvik, Johan: “Det hender vel ofte”… 1988
 • Bonsaksen, Sten Rino: Meieridrift og omsetning av melk i Leirfjord. 1993
 • Bing, Brynhild Bådstø: Da blindtarmbetennelse var dødsårsak. 1994
 • Jøsevold, Martin: Nils Lagli. 1994
 • Olsen, Johnny: Fra Leirfjord kirkes tidlige historie. 1994
 • Bonsaksen, Sten Rino: Med evangeliet til Madagaskar. Misjonæren og medmennesket Jorid Bøen. 1996
 • Nordsjø, Olav: De hafde en botelle brændevin imellom sig at giøre hinanden til gode med. 1996
 • Berg, Bård A.: “Finnkona” – ei samisk øy på Helgelandskysten. 1997
 • Jenssen, Øyvind: G. nr. 84 Randalen – en gård som ble borte. 2000
 • Stormo, Anna Tomsvik: Dorthea Birgitte Jørgensdatter fra Neppelberg. 2000
 • Forsland, Anders og Vareide, Nils M.: Hjelp i nødens stund – Om et forlis og ei pengebok. 2001
 • Lagli, Nils: Omgangsskola. En dag på skola hos han Gunnar Berg. 2001
 • [Storvik, Edvard Larsen] Lofotbrev fra året 1893. 2001
 • Lagli, Nils: Adventa og jula. 2002
 • Lagli, Nils: Førstedags jul. 2003
 • Storvik, Edvard Larsen: Lofotbrev fra en helgelending. 2003
 • Kristiansen, Inger Johanne og Kokkim, Ellen Cathrine Hasle: Leonard Bjørnvold. Historien om husmannsgutten fra Bjørnvollen i Leirfjorden. 2003
 • Fredheim, Gunvald A.: Minner fra barndomstiden på Leland. 2004
 • Jenssen, Øyvind: Forfatteren, læreren og helgelendingen Birger Jåstad (1904-1984). 2005
 • Berglund, Birgitta: Stor-Fagervika i munningen av Ranen – på sporet etter de første menneskene på Helgelandskysten. 2006
 • Ulvang, Oddvar M.: På gjengrodde stier. 2007
 • Tømmervik. Nilmar: Sankt Olavsskotet i Reinesfjellet. 2008
 • Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om Josefine Ryan fra vegaøyene og hennes familie. 2009
 • Jakobsen, Per Bardo: Reinflytting på Helgeland. 2009
 • Nygaard, Lars: Den lange marsjen. 2009
 • Grønbech, Dagrunn: Arna Meisfjord – kvinnesakskvinne og helgelandspatriot. 2012
 • Nordaas, Tor Martin Leines: Den gode Liv. 2016
 • Jenssen, Øyvind: De kalte ham ”Neppelbergpresten”. 2017
 • Klausen, Ann Kristin: Oppstarten av Kristen videregående skole Nordland (KVN) på Nesna. 2017

Lurøy

 • Risø, H. Olsen: Røverne i Revsdalen. Folkesagn fra Lurøy. 1976
 • Roland, Kåre: Jacobia Olsdatter Lyngset. 1976
 • Westheim, Ole: En tildragelse på en holme. 1976
 • Larsen, Sverre Mogård: Sjøforklaring fra 1909. 1978
 • Grotnes, Ola: Av Johs. Jacobsen Tverbekli’s dagboknotater vedrørende storsildfisket i Åsvær og Lovunna. 1979
 • Myrvang, Finn: Lovund og andre “lauv”-namn på Helgeland. 1986
 • Roland, Hilde: Skolen i Lurøy 1780-1900. 1986
 • Bang, Rune: Lurøy-affæren. Illegalt motstandsarbeid i Lurøy. 1990
 • Hilton, Karl Frode: Lovund i Lurøy. En av de første bygder nevnt i Snorres kongesagaer? 1996
 • Bang, Rune: “Legedynastiet” i Nord-Solvær. Om Solværkjerringa og hennes familie. 1998/99
 • Straumfors, Per: Lovund og lundefuglen. 1999
 • Severinsen, Anne: HM Kongens fortjenstmedalje for lokalhistorisk arbeid. 2009
 • Bang, Rune: Lurøy kirke – kommunens tusenårssted. 2013
 • Olsen, Ove Magnus: Katolsk kapell i Sørsolvær. Klart minste kirkebygg på Helgeland. 2017

Meløy

 • Johansen, Odd: Gamle ord og vendingar frå Meløy. 1973
 • Breckan, Hans: Forliset i Vestfjorden. Da 5 mann fra Melø mistet livet. 1974
 • Einarsen, Mary: Ågskaret. Litt historikk rundt befolkningen på tre gårder i Meløy. 1974
 • Johansen, Odd: Ordtak fra Meløy. 1974
 • Breckan, Hans: Et forlis. 1975
 • Johansen, Odd: Ordtak etter bestemor. 1977
 • Johansen, Odd: Gamle ordtak etter ho bestemor. 1979
 • Andreassen, Unni: Historien om bonde og storbåthøvedsmann Andreas Martinus Olsen fra Spildra i Meløy. 1981
 • Svening, Olav: En reise-beskrivelse fra Helgeland 1844. 1981
 • Swensen, Per: Historien om en utvandret fra Meløy og de som fulgte etter. 1981
 • Breckan, Hans: Meløy i krig. 1990
 • Mikkelborg, Peder: Støtt kystfort. 1990
 • Myrvang, Anfinn: Turisttrafikken til tvillingbreene i Holandsfjord. 1993
 • Myrvang, Anfinn: Om sagn og sagnet om Svartisen. 1994
 • Breckan, Hans: Heimkomen son. 1995
 • Angel, Alf: Fiskerbondekona. 1997
 • Myrvang, Anfinn: Rendalsvik i Meløy – Gruvesamfunnet som ble borte. 1997
 • Myrvang, Anfinn: – Vi merket at her var ufred i marken. Bjørnehistorier fra Holandsfjord. 2002

Nesna

 • Arnekleiv, Sigurd: Ivar Hjellvik. Sokneprest og rektor. 1970
 • Hansteen, Peder A.: En gammel gård i Nesna. 1970
 • Rønning, Einar: Sagn fra Sjona. 1970
 • Hansteen, Peder A.: Det gamle heimefisket. 1971/72
 • Hansteen, Peder A.: Gamle fiskegrunner Handnesøya rundt. 1971/72
 • Langset, Arne: Nesna kyrkje. 1971/72
 • Rønning, Einar: Notater fra Sjona. 1971/72
 • Skavold, Harald: Ein ukjend melodi til fedrelandssalmen. 1971/72
 • Hansteen, Peder A.: Lorents Jakobsen Valla. Jekteskipper, fiskeskipper og gårdbruker. 1973
 • Hansteen, Peder A.: Jektestyrmenn i to generasjoner. 1973
 • Sunnanå, Olav: Sigfred Riksen 90 år. 1973
 • Yttervoll, Paul: Sjona – et gammelt, norrønt navn. 1973
 • Sørvoll, Simon: Farfars regnskaper. 1975
 • Hansteen, Peder A.: Seks folketoner fra Nesna til tekst av Petter Dass. 1976
 • Meland, Gunnar: Gammelt ankerfunn fra Nesna. 1976
 • Arnekleiv, Sigurd: Stortingsmann Johan Augustinussen, professor Johan Storm og Åsvær-visa. 1977
 • Bang, Kåre: Johan Augustinussen. Stortingsmann og bygdedikter. 1977
 • Hansteen, Peder A.: Korndyrking og kvernbruk i Nesna – før og nå. 1977
 • Hansteen, Peder A.: Petter Dass’ tilknytning til Nesna. 1977
 • Arnekleiv, Sigurd: Brev frå stortingsmann Johan Augustinussen til Anton Christian Bang. 1978
 • Bang, Kåre: Nesna kirkevielse anno 1767. 1979
 • Hansteen, Peder A.: Glimt fra justisprotokoll nr. 27 Helgelands sorenskriveri. 1979
 • Hansteen, Peder A.: Et forlis i Vestfjorden 1817. 1980
 • Sørvoll, Simon: Gammal tingstad på Alsøy i Nesna? 1980
 • Arnekleiv, Sigurd: Litt om utvandringa til Amerika frå Nesna og Dønna 1867 – 1961. 1981
 • Bang, Kåre: Mer om Sjonanavnet. 1981
 • Bang, Kåre: Navnene Hikkelen og Hugla. 1981
 • Engen, Trygve: Soga om ein gamal gard. 1981
 • Hansteen, Peder A.: Tre landskjente notbaser fra Nesna. 1981
 • Hansteen, Peder A.: Tyverisaken i Nesna i 1803. 1982
 • Lillegaard, Leif B.: Dølen på Nesna [Sigurd Arnekleiv]. 1982
 • Hansteen, Peder A.: Strand i Nesna. Borgerleie-Gjestgiveri -Handel og jektbruk. 1983
 • Frette, Gunnar: En fisketur til Helgåvatnet i 1911. 1984
 • Hansteen, Peder A.: Tradisjon frå Handnesøya. 1984
 • Sørvoll, Simon: Et arveskifte fra 1840-åra. 1984
 • Hansteen, Peder A.: Et dødsboskifte med komplikasjoner. 1985
 • Sørvoll, Simon: Rekordseilas med fembøring. 1985
 • Hansteen, Peder A.: Saura i Nesna. Borgerleie – Jektefart – Gjestgiveri – Handel 1670 – 1853. 1986
 • Hansteen, Peder A.: Et brev fra Saura i Nesna 1854. 1986
 • Hansteen, Peder A.: Utdrag fra en lærers dagbok. 1986
 • Hågensen, Johan: Fra armod til bedre tider. 1986
 • Hansteen, Peder A.: Hva folketellingen i Nesna 1891 forteller om sosiale forhold. 1987
 • Jenssen, Øyvind: Folkeskolens historie i Nesna. 1987
 • Jenssen, Øyvind: Lokalhistorikeren fra Handnesøya [Peder A. Hansteen]. 1987
 • Jenssen, Øyvind: Takk til Sigurd Arnekleiv. 1987
 • Red.: Takk til Sigurd Arnekleiv. 1987
 • Hansteen, Peder A.: Betydningen av å lese aviser. 1989
 • Hansteen, Peder A.: Regnskap for Nesne og Hemnes kirker 1691-1699 ved Petter Dass. 1991
 • Monsen, Robert: Aksel Neppelberg. Norsk-amerikaneren som kom tilbake til heimbygda. 1991
 • Lauritsen, Oddmar: Tragedien i Hinderåga – april 1891. 1992
 • Aagesen, Frida: Fornminner på Tomma. 1995
 • Wollan, Johan: Minner fra min første lofottur i 1940. 1996
 • Jenssen, Øyvind: Forfatteren Anders Forsland. 1997
 • Stormo, Anna Tomsvik: En annen slags vårdag. Tomsvik på Tomma, mai 1940. 1997
 • Grolid, Jorunn: Hverdagsliv i krisetider. 1998/99
 • Klausen, Ann Kristin: Fra gammel bygdenæring til profesjonell industri. Historien om Nesna-lobben. 1998/99
 • Klausen, Ann Kristin: Feøya – egg- og dunvær på Helgelandskysten. 1999
 • Lovund, Johannes: Amstkole – “for at skaffe bygderne en oplyst og selvhjulpen bondestand.” 1999
 • Stormo, Anna Tomsvik: Far min – fisker og bonde. 1999
 • Wollan, Johan: Den siste viking? [Peder Fredriksen Alsøy]. 1999
 • Frisch, Nina Scott og Langset, Erlend: Maleren Aksel Sørensen. 2000
 • Klausen, Ann Kristin: Petrine Walnum ved Prestsjyen. 2000
 • Stormo, Anna Tomsvik: Dorthea Birgitte Jørgensdatter fra Neppelberg. 2000
 • Forsland, Anders og Vareide, Nils M.: Hjelp i nødens stund. – Om et forlis og ei pengebok. 2001
 • Klausen, Ann Kristin: Miniatyrbildet av Marianne Krogh. 2001
 • Lovund, Johannes: Fru Nathalie Finckhenhagen Gidtske og godseiermiljøet på Tomma. 2003
 • Forfang, Sven Erik: Høgskolen i Nesna – 85 år. 2003
 • Jenssen, Øyvind: Arne Langset fra Nesna. Bonden, lærerskolemannen og politikeren. 2004
 • Klausen, Ann Kristin: Nesna 1905 – et tidsbilde. 2005
 • Halland, Hans: ”Main Lochsted, main Lochsted” – et minne fra fredsvåren. 2008
 • Klausen, Ann Kristin: Kobberslageren i Strandveien. 2008
 • Larsen, Helge O.: Torolf Fossland – Tomma-maleren som ble mer anerkjent i utlandet enn hjemme. 2009
 • Rosø, Anne Mette B.: Torolf Fosslands bilder ved Høgskolen i Nesna. 2009
 • Severinsen, Anne: HM Kongens fortjenstmedalje for lokalhistorisk arbeid. 2009
 • Stormo, Anna Tomsvik: Tippsteinen – mitt barndomsfjell. 2009
 • Jenssen, Øyvind: Tomas i Refsneset – en gründer og pioner fra Nesna. 2010
 • Lillevik, Raymond: Baptister og frikirkefolk på Strandlandet. To bedehus tett i tett. 2011
 • Småli, Arnfinn: Hinderåga – nedlagt gård med dramatisk historie. 2011
 • Forfang, Sven Erik: Erlend Langset – skogens sønn og plantenes venn. 2012
 • Grønbech, Dagrunn: Arna Meisfjord – kvinnesakskvinne og helgelandspatriot. 2012
 • Klausen, Ann Kristin: En bakerfamilie på Helgeland. 2013
 • Forfang, Sven Erik: Prester i Nesna 1900 – 1930. 2014
 • Fagervik, Ludvig: Sandnes-brødrene og krigen. 2015

Rana

 • Grotnes, Ola: Å gjær’ julspæl. 1970
 • Johannesen, Ragnar L.: Kraftkaren Kristoffer Kristoffersen og kona hans. 1971/72
 • Grotnes, Ola: Nordranen bygdemagasin. 1973
 • Fagerheim, Aksel: Stor-Benjamin. 1974
 • Grotnes, Elinas: En utvandrers livshistorie. 1975
 • Hasven, Hans P.: Møte med de svarte hestene. 1975
 • Bjørvik, Oddvar: “En var sterk til å kok kledan”. 1976
 • Johansen, Odd: Sagnet om “Sølv-Jo”. 1976
 • Ukjent forfatter: Juleskikker i Rana i 1840-åra. 1976
 • Bjørvik, Oddvar: “Sov roligt”. 1979
 • Båsmo, Kristian: Små glimt fra daglig liv i Rana, for 75 år siden (Ved hundreårsskiftet) v/Ola Grotnes. 1980
 • Endresen, Bjørne A.: Sand brukt til maling i Rana. 1980
 • Grotnes, Ola: Iver Ancher Heltzen, res. kap. til Mo 1811-1814, sogneprest til Ranen 1814 – 1842. 1980
 • Grotnes, Ola: Små glimt fra daglig liv i Rana for, 75 år siden av (ved århundreskiftet). Av Kristian Båsmo. 1980
 • Grotnes, Ola: To obligationer. 1980
 • Endresen, Bjørn: Kjerringråd. 1981
 • Endresen, Bjørne A.: Hans Brendås forteller om Norges reneste svovelkisgruve i Rana (1910 – 19). 1981
 • Endresen, Bjørne A.: Sellanrå – nybrottsplassen som er verdenskjent fra nobelprisromanen “Markens grøde”. 1981
 • Fagerheim, Aksel: Ord og uttrykk fra Sør-Rana. 1981
 • Grotnes, Ola: Båtbyggeren Jens Andersen Skonseng. 1981
 • Grotnes, Ola: Ho Ane Pærsdet og han Gabril. 1981
 • Grotnes, Ola: Sølvmora på Nasa og i Mofjellet. 1981
 • Svenning, Olav: En episode fra isen på Ranfjorden omkring år 1900. 1981
 • Endresen, Bjørne A.: Fra Hasselbomveien på Storforshei til litt om personen bak navnet. 1982
 • Endresen, Bjørne A.: Vise og historie. 1982
 • Alstadhaug, Leif: Anton Sjaanes. En politikerprofil fra Rana rundt hundreårskiftet. 1983
 • Bjørvik, Oddvar: Rana museum. 1983
 • Eilertsen, Arne: Fjellgården Bredik. 1983
 • Hjelmseth, Wenche: Grottene – Ranadistriktets vakre “underverden”. 1983
 • Steinmo, Kåre: Det står slik i Kirkeboka. 1983
 • Alstadhaug, Leif: Mo Venstreforening. En partifødsel. 1984
 • Frette, Gunnar: En fisketur til Helgåvatnet i 1911. 1984
 • Engen, Trygve: Lærer Petter Dass, slik eg minnest han. 1985
 • Leirvik, Sveinung: Fire søsken frå Rana. 1985
 • Marsten, Sigurd: Ola Grotnes. 1985
 • Berntsen, Knut: Båsmo 1. mai 1897. En beretning om det første 1. maitoget i Nord-Norge. 1986
 • Præsteng, Fridtjof: Båtbygging – Båthandel i Rana. 1986
 • Bergheim, Geir: Her synes det med tiden – være gjørlig at anlegge jernverk. 1989
 • Nilsen, Kirsti: Jernverket i 80-årene. 1989
 • Severinsen, Anne: Norsk Koksverk A/S – et tilbakeblikk. 1989
 • Solbakken, Ola: Avishistorien for Rana. 1989
 • Hermansen, Herman: Med Sorkobataljonen etter landeveien. Mosjøen – Polarsirkelen 1940. 1990
 • Hermansen, Karen V: Med IR 14 Sanitet, Mosjøen-Fauske. 1990
 • Møllersen, Hans: Illegale skrifter og avis ble utgitt i Rana under krigen. 1990
 • Hansteen, Peder A.: Regnskap for Nesne og Hemnes kirker 1691-1699 ved Petter Dass. 1991
 • Kvanmo, Hanna: Å etablere seg i Rana på 50-tallet. 1992
 • Svarttjønnli, Sverre: Oberstøytnant Arne Pedersen til minne. 1992
 • Jacobsen, Kjell: Axel Coldevin 1900 – 1992. 1993
 • Monsen, Robert: Ranværinger på kveitefiske i Åsvær for omlag 290 år sia. 1994
 • Endresen, Bjørne A.: Petter Dass – en viktig bidragsyter til Ranas gruvehistorie. 1995
 • Utskarpen, John: Vikingesverdet i Utskarpen. 1996
 • Endresen, Bjørne A.: Båsmo gruve i Rana. 1998/99
 • Sveli, Arvid: Olav Opsjøen – et portrett. 1999
 • Forsmo, Johan: Sverre Bratland – ein helgelending og hans dramatiske liv. 2000
 • Innset, Knut: Fra Mo til riksgrensen. Blå vegen Veg nr IX – Riksveg 772 – Riksveg 72 – Europaveg 79 – Europaveg 12. 2000
 • Alstadhaug, Leif: Edvard Caroliussen – en mann å minnes på Nord-Helgeland. 2001
 • Moe, Odd: Den tysk/norske innsatsen for å holde Riksveg 50 over Saltfjellet oppe vinterstid 1940 – 1945. 2004
 • Pettersen, Åsmund: Kamkaka – når og hvor ble den bakt for første gang? 2005
 • Bjørnå, Elias: Rengakaka, en matrett med lange tradisjoner. 2007
 • Alstadhaug, Leif: Ole Bang – Dikter og norsk kulturambassadør fra Ytteren i Rana. 2008
 • Gulliksen, Øyvind T.: Brev fra Rana til John Rufsvold, Buffalo, Sør-Dakota 1934-1948. 2008
 • Slottemo, Hilde Gunn: Støv, skitt og sot – et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser. Del 1. 2009
 • Slottemo, Hilde Gunn: Støv, skitt og sot – et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser. Del II. 2010
 • Jacobsen, Tor: Tor i Neset minnes Toraneset. 2012
 • Eidsaune, Thor Helge: Så ”trædde ieg Iver Ancher Heltzen frem for min Menighed Aar 1811” – Heltzen og Mo 1811-1814. 2014
 • Solbakken, Klaus: Anne Marie-kirken. 2014
 • Ulriksen, Ulf: Fra nød til seier – arbeiderbevegelsen på Helgeland. Utviklingstrekk ved arbeiderbevegelsen i Rana og Vefsn som følge av historiske hendelser og politiske strategier. 2014
 • Jensen, Eivind Bråstad: Ole Tobias Olsen – prest, politiker og nordlandspatriot. 2015

Rødøy

 • Nordås, Trygve: Handelsmannen på Selsøyvik. 1973
 • Sjånes, Ingberta: Gjerøyværet. 1979
 • Simonsen, Torsten: Den Trondhjemske reformats for Rødøy prestegjeld. 1980
 • Pettersen, Kristian: Edvard Havnø. Helgelendingen som oppdaget det eldste Helgeland. 1981
 • Tjong, Inger Marie: Stedsnavn i Rødøy. 1982
 • Mykletun, Sjur: En sørgesang av Jacob Jansa fra 1798. 1984
 • Høvding, Einar: Edvard Jensen Havnø 1869 -1940. 1985
 • Nome, Helge: Senderen på Renga. 1990
 • Simonsen, Povl: “Skogsveien” i Rødøy – Nord-Helgelands eldste boplass. 1998/99
 • Ulrichsen, Lillian: Gustav Strømsvik – arkeolog og eventyrer. 2002
 • Selnes, Olaf M. Gylseth: Sølvpenningene på Havnøy. 2007
 • Grønbech, Dagrunn: En kystkvinnes reise fra indre Oslofjord til Myken – ei øy i havet. 2011

Sømna

 • Kvitle, Trygve: Ungdomslagsarbeidet i Sømna. 1976
 • Vonheim, Herlaug: Kat-Ola-visa. 1976
 • Larsen, Sverre Mogård: Tre barnesanger fra Vik i Helgeland. 1980
 • Pettersen, Hans: Minner fra Storbraken. 1982
 • Tjønnøy, Paul: “Malmsbua”. 1982
 • Flostrand, Wilmar: Storbrakan. 1983
 • Mathisen, Tor: “Bondevennene” i Velfjord og Vik. 1984
 • Stendahl, Erling: Gammel altertavle. 1984
 • Tjønnøy, Paul: Øyenes skole. 1985
 • Jenssen, Øyvind: Sømnesvisa – et hundreårsminne fra Leirfjord. 1986
 • Tjønnøy, Paul: Øyboerne flytter. 1991
 • Kvalø, Jann: Rusch-navnet og dets opprinnelse. 1992
 • Mathisen, Tor: Båtbygging i Sømna. 1992
 • Knutsen, Nils: Magne Julius Sundsvik – sterk realist fra Helgeland. 1997
 • Solbakk, Magnar: Møter med Dag Skogheim. 2012

Træna

 • Hansteen, Peder A.: Søholmen i Træna. Et nedlagt fiskevær. 1973
 • Sørhaug, Olaf Kjell: Trænstaven. 1973
 • Sørhaug, Olaf Kjell: Træna kirke. 1974
 • Larsen, Sverre Mogård: Træna. 1975
 • Sørhaug, Olaf Kjell: Haksholmen – en fraflyttet holme. 1975
 • Sørhaug, Olaf Kjell: Havet tar og tar. 1976
 • Bang, Kåre: Navnene Hikkelen og Hugla. 1981
 • Svening, Olav: En reise-beskrivelse fra Helgeland 1844. 1981
 • Arnulf Bangstad: For 70 år siden: Fra Træna til Rana for å kjøpe ved. 1983
 • Myrvang, Finn: Bragva og Kongva – to øynamn i Træna. 1986
 • Sørhaug, Olaf Kjell: Sjørøverne som kom til Træna. 1991
 • Roland, Hilde: Menneskenes landskap. Om boplassen på Træna i yngre steinalder. 1995
 • Storvik, Tor- Kristian: Hvorfor Træna? – erverv og levesett i eldre steinalder på Helgeland. 2008
 • Olsen, Ragna: Brannen på Raudskjærholmen – et minne. 2009
 • Klausen, Ann Kristin: En bakerfamilie på Helgeland. 2013
 • Lauritzen, Merethe og Bråtveit, Ola: Stangen. 2016

Vefsn

 • Grimsby, Bjørn: Om bumerker i Vefsn. 1970
 • Jacobsen, Kjell: Glimt fra Vefsn bygdesamling. 1970
 • Svare, Reidar: Finnvisa. Opplysningar om ei nidvise frå Vefsn. 1970
 • Enga, Einar: Synske folk. 1971/72
 • Jacobsen, Kjell: Mikal Jakobsen (1857 – 1942). 1971/72
 • Nordås, Trygve: “Traallfiin” frå Vesterfjella. Bygdesoge frå Vefsn. 1971/72
 • Svare, Bjarne: Vefsn i matrikkelen frå 1723. 1971/72
 • Ingulfsen, Ingulf: Spåkona Sibylla som spådde Mosjøens undergang. 1973
 • Jacobsen, Kjell: “Tina” og “Folkebladet”. De første avisene på Helgeland. 1973
 • Nordås, Trygve: Ei bygdesoge frå Vefsn. 1973
 • Steinmo, Kåre: Bjørnejegere fra Kjerringhalsen. 1973
 • Svare, Bjarne: Eit dikt etter prestefrua i Vefsn, Elisabeth Larsdotter. 1973
 • Svare, Bjarne: Vefsnpresten Ole Pedersen Broch og lagnaden hans. 1973
 • Westheim, Ole: Troll i berg. En historie om draugen. 1974
 • Arnekleiv, Sigurd: Vefsn lærarskule 1863-1868. 1974
 • Steinmo, Kåre: Fra gamle rettssaker i Luktvassbygda. 1974
 • Haustreis, Valter: “Sjengel”. 1975
 • Jacobsen, Kjell: Bondevennene i Vefsn og Hattfjelldal. 1975
 • Jacobsen, Kjell: John Ottesen. 1975
 • Nordås, Trygve: Ho Kjersti-Marja og Kjersti-Marja-flåget. 1975
 • Ottesen, John: Om veirforholdene fra 1851 indtil den senere tid (1897). Efterladte opptegnelser. 1975
 • Red.: Finnvisa. 1975
 • Smørvik, Per: “Håløygen” – elevavisa på Vefsn folkehøgskole. 1975
 • Steinmo, Kåre: Sølvsmeden på Steinmoen. 1975
 • Svendsen, G./Svare, R.: Dialektnamn på fuglar i Vefsn. 1975
 • Haustreis, Valter: Kalk-Ola. 1976
 • Hongset, Olav: Johannes Einrem. Vefsn-guten som vart misjonær og forfatter. 1976
 • Jacobsen, Kjell: De første arbeiderforeningene i Mosjøen og Vefsn. 1976
 • Grimsby, Bjørn: Et middelalderbeslag i Dolstad kirke. 1977
 • Hegnes, Liv: Tiendebyttet i Mosjøen. 1977
 • Jacobsen, Kjell: Lensmannens 5-årsberetning. 1977
 • Nordås, Trygve: Ho Kersti-Anne og Kersti-Anne-vatnet. 1977
 • Nordås, Trygve: Trollkjerringa på Moldrem. 1977
 • Øksendal, Kjell: Plantenamn frå Vefsn. 1977
 • Lundestad, Halvard: Ordtøke og seiemåtar. Samla av Aaslaug R. Langjord. 1978
 • Lundestad, Halvar: Tomas Sjursson. Mistenkt for trolldomskunst. 1979
 • Lundestad, Halvard: Manndrap i Drevja. 1979
 • Lundestad, Halvard: Stadnamn og vekstliv. 1979
 • Steinmo, Kåre: Pål-slekten fra Steinmoen. 1979
 • Øksendal, Kjell: Då jernbanen kom til Vefsndalen. 1979
 • Øksendal, Kjell: Vefsn bygdesamling. 1979
 • Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn på 1700-tallet. 1980
 • Jåstad, Birger: Hestane som drog i krig. 1980
 • Luktvatn, Arne: Skoleforholdene i Elsfjord i gamle dager. 1980
 • Smørvik, Per: Aksel Rørvik fortel frå 1905. 1980
 • Lundestad, Halvard: Trollkattkjerringa på Moldremma i Vefsn. 1981
 • Steinmo, Kåre: Lofot-ferder i 1890-åra. 1981
 • Halse, Kristian: Skuld frå Bjørnådalen. Astrid Langjord. 1982
 • Jacobsen, Kjell: Røsdalsmordet i sagn og historie. 1982
 • Luktvatn, Arne: Den første bilen på Helgeland. 1982
 • Jacobsen, Kjell: Om vefsningenes Bergens-gjeld. 1983
 • Steinmo, Kåre: Det står slik i Kirkeboka. 1983
 • Haustreis, Valter: Bennet. 1984
 • Nilsen, Dag: Bysamfunnet Mosjøen. 1984
 • Steinmo, Kåre: Fra de gamle tingbøkene. 1984
 • Svare, Reidar: Dei fraus ihel på Fustvatnet. 1984
 • Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn på 1800-tallet. 1985
 • Svartkjønli, Sverre: [Svarttjønnli, Sverre] Dystert krigsminne. 1985
 • Larsen, Ove: Polstradisjoner i Drevja-bygda. 1987
 • Wik, Birgitta: Kulstad – en gard med lange tradisjoner. 1988
 • Bastholm, Anne K.: Ei avis for arbeidsfolk [Helgeland Arbeiderblad]. 1989
 • Solvang, Petter: Per Davesa. 1989
 • Steinmo, Kåre: 17. mai, 1814 – 1914 -1989. 1989
 • Elsfjordstrand, Reidar: Elsfjord 9. april, våren 1940. 1990
 • Hermansen, Herman: Med Sorkobataljonen etter landeveien. Mosjøen – Polarsirkelen 1940. 1990
 • Hermansen, Karen V.: Med IR 14 Sanitet, Mosjøen-Fauske. 1990
 • Steinmo, Kåre: A.T.-leiren på Steinmoen, 1944. 1990
 • Falch, Harald: Gruvedriften i Husvika. Del I. 1992
 • Svarttjønnli, Sverre: Oberstøytnant Arne Pedersen til minne. 1992
 • Sagmo, Reidar: Klokkemakeren i Drevassbukta. 1993
 • Steinmo, Kåre: Torolf. 1993
 • Øksendal, Kjell M.: Dei fall i Stavassdalen 1944, Olaf Kaspersen, Johan Lynghaug og Birger Sjøberg. 1994
 • Helmen, Aksel: Gjengangeren i Bårdstua på Fru Haugans Hotel. 1994
 • Jacobsen, Kjell: Hotellet i Mosjøen. – Fru Haugans Hotel 1794 – 1885 – 1994. 1994
 • Jacobsen, Kjell: Norges eldste ski funnet i Vefsn. 1994
 • Steinmo, Kåre: Det gikk en sti over fjellet. 1995
 • Halse, Kristian: Norskdomspioner på Helgelands besøk. Petter Karl Eberg Pedersen (1852 – 82). 1996
 • Jacobsen, Kjell: Snøskred i Øyfjellet i Vefsn. 1996
 • Nordsjø, Olav: De hafde en botelle brændevin imellom sig at giøre hinanden til gode med. 1996
 • Jacobsen, Kjell: Innlandsfisket som attåtnæring i Vefsn-bygdene. 1997
 • Larsen, Ove: “Vi har ikkje beire instrument enn fiolinen”. Om folk og musikk i Drevjabygda. 1997
 • Jacobsen, Kjell: Fra Jamtland til Vefsn. Innflytting på 1600- og 1700-tallet. 1999
 • Jacobsen, Kjell: Rovdyrjakt i Vefsn Grane og Hattfjelldalpå 1800-tallet 1851 – 1899. 2000
 • Bech, Einar: Raset ved Kummerneset. 2001
 • Vonheim, Herlaug: Han førte Helgeland inn i barnelitteraturen [Ivar Strompdal]. 2001
 • Øksendal, Kjell: Elvebåten. 2001
 • Halse, Kristian: Fra prosession til tog. 17. mai-toget i Mosjøen fram til 1950. 2002
 • Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen. 1720-åra – 1869. Første del, til 1810. 2002
 • Jacobsen, Kjell: Den gamle samemisjonens skoler i Vefsn og Hattfjelldalen. 1720-åra – 1869. Andre del, 1810 – 1869. 2003
 • Forsmo, Johan: Bjørnstein Nilsskog. Ein kunstnar frå Drevja. 2003
 • Andresen, Espen: Historiske blikk rundt Drevjamoen. – Etablering og konsekvens for lokalsamfunnet? 2003
 • Andresen, Espen: Skoggårdene i Drevja gjennom 100 år. – Skogen som ressurs i fire produksjonsregimer. 2004
 • Fagervik, Oskar: ”Oladalshytta” i Vefsn – et krigsminne. 2005
 • Halse, Kristian: Diktaren Andreas Haukland (1873-1933). 2005
 • Skorpen, Knut: 7. juni 1905. 2005
 • Jacobsen, Kari Sommerseth: Min oldemor ”Karl Jacobsens Enke”. 2006
 • Halse, Kristian: Far etter Johannes Einrems liv og kristendom i romanen ”Gryteng-Guri”. 2006
 • Halse, Kristian: David Monrad Johansen. Vefsningen som gav det nasjonale ny tonedrakt. 2007
 • Svendsen, Wenche: Folkekunst i Vefsn på 1700- og 1800-tallet. 2007
 • Elsvatn, Leif: Samiske stedsnavn. 2008
 • Halse, Kristian: Den lange striden om Vefsn Folkehøgskole. 2008
 • Karstensen, Richard og Ørnulf Kibsgaard: Aluminiumsverket i Mosjøen 1958 – 2008. Miljøpåvirkninger på jord- og skogbruket. 2008
 • Nygaard, Lars: Den lange marsjen. 2009
 • Severinsen, Anne: HM Kongens fortjenstmedalje for lokalhistorisk arbeid. 2009
 • Ole Rabliås: Då det var liv laga i utkantbygdene. 2010
 • Halse, Kristian: Misjonæren og diktaren Johannes Einrem. 2010
 • Halse, Kristian: Misjonæren Johannes Einrem i ”Nordlands Folkeblad”. 2011
 • Hjerzell, Per/Ove Georgenson (foto): Knut H. Larsen – Kunstner. 2011
 • Kristoffersen, Trond: Blåfjellet – et rikt plantefjell på Helgeland. 2011
 • Halse, Kristian: Korleis den første folkehøgskolen i Nord-Noreg vart til. 2012
 • Ljøkjell, Leif-Arne: Drevjamoen leir – 100 år. 2012
 • Pettersen, Ove: Sameskolen i Vefsn 1728-1733. Undervisning, språk og bøker. 2012
 • Halse, Kristian: Kunstnaren Andreas Nilsskog (1897-1940). 2013
 • Skorpen, Knut: Visa om hungersnøden 1813. 2013
 • Solbakk, Magnar: Sjøbergmarsjen x 30. 2013
 • Andersen, Are: Gravfølge med hest og slede over fjellet. 2014
 • Svendsen, Wenche: Rosemaling i ”Gamle Vefsen” på midten av 1800-tallet. 2014
 • Ulriksen, Ulf: Fra nød til seier – arbeiderbevegelsen på Helgeland. Utviklingstrekk ved arbeiderbevegelsen i Rana og Vefsn som følge av historiske hendelser og politiske strategier. 2014
 • Andersen, Are: Båtbyggeren ”Petter Jenso”. 2015
 • Andersen, Are: Populær rutebåt med mange klengenavn. 2015
 • Severinsen, Anne: Gammal juletrepynt. 2015
 • Brygfjell, Harald og Skorpen, Knut: To lite påaktede kongepokalvinnere. 2015
 • Slåttum, Berit: Mitt eget språk – et liv med kunst i leire. Møte med Laila Baadstø. 2015
 • Andersen, Are: Gandet industritomt i Holandsvika. 2016
 • Halse, Kristian: Astrid Langjord og rådgjevaren Olav Gullvåg. 2016
 • Andersen, Are: Ledende møbelfabrikk i landsdelen. 2017
 • Løvmo, Hans: Drevjaskia – ei trugeski? 2017
 • Nordsjø, Olav: Et klagebrev til biskop Gunnerus. 2017
 • Nordaas, Tor Martin Leines: ”Mosjøen var mitt første møte med verden utenfor”. 2017

Vega

 • Hongset, Olav: To folketonar frå Vega. 1971/72
 • Westheim, Ole Heimen på Helgelandsflesa. 1973
 • Hongset, Olav: “Livssed for kommende dage”. Hansine og Emil Wahl til minne. 1974
 • Hauglid, Albertine: Huldrevise fra Vega. 1977
 • Laksholm, Anne: Om skrømt og overtru i gamle dager på Vega. 1980
 • Kaspersen, Ardis: Min barndoms Anna. 1982
 • Pettersen, Kristian: En steinalder-meny. 1983
 • Horsberg, Aslaug: Eit høgtidsminne. 17. mai på Vega 1914. 1984
 • Løbeck, Gunnar: Gløtt inn i ein kulturheim. 1984
 • Løbeck, Gunnar: Kobben. 1985
 • Pettersen, Kristian: Steinalderen på Vega. 1985
 • Løbeck, Gunnar: Handelsstedet Rørøy på 1800-tallet. 1986
 • Svartkjønli, Sverre [Svarttjønnli, Sverre]: Helgelandsfiskeren som ble med i “Shetlands-gjengen”. 1987
 • Andersen, Ingvar: Krigsfangenskap [Siste del: “Riegel”-katastrofen]. 1990
 • Grimsø, Tone B. K.: Fra jetergutt til lagtingspresident. Andreas Andersen Grimsø. 1992
 • Næss, Anne Qvale: Livet på Kirkøy og omegn i min barndom og oppvekst. 1992
 • Næss, Inga E.: Nils Grøtland frå Vega. 1992
 • Johansen, Rita: Et amerikansk “Sør-Helgeland”. 1994
 • Bakken, Randi: Tåvær-slekta. 1996
 • Nikolaisen, Berit: Fra en oppvekst på husmannsplassen Rørøyøya i Vega. 1997
 • Svendsen, Nils: “Belle Alliances” siste reise. 1998/99
 • Næss, Inga E.: Med havet som matfat – og jorda som spiskammers. Jordbruk i Skjærværet. 1999
 • Bosness, Liv B.: Skoleminner fra 1920-årene. 2001
 • Næss, Inga E.: I en gammel landhandel på Nes. “Karl Olsen-butikken” på Vega. 2001
 • Berglund, Birgitta: Øyriket fra Vega til Tjøtta. Godseieren og fiskerbondens landskap i 1500 år. 2003
 • Mortensen, Egil: Kvinder selv stod opp og strede… Glimt fra kvinners innsats i omsorgsarbeidet på Vega. 2003
 • Bremstein, Kristian: Gamle brev om redningsdåd og Bergens-tur. 2004
 • Finnbakk, Torstein: ”Her er det landligge hver eneste dag og ingen forandring er sked – og ikke kommer til at ske” . 2005
 • Rosenberg, Emma: Tilhavs, i Vest for Helgelands Skjær… 2006
 • Øvergård, Erna Hennie: Juletreet i utværet. Lånan i 1950-årene. 2006
 • Krogh, Hans B.: Kunstneren Even Ulving (1863-1952). 2007
 • Næss, Inga Elisabeth: Ærfuglen og øyværingenes gull. 2008
 • Toppen, Inger Pedersen: Fiskemédene i Bremstein. 2008
 • Jacobsen, Kari Sommerseth: Historien om Josefine Ryan fra vegaøyene og hennes familie. 2009
 • Gullsvåg, Per Morten: Vega kirke. 2010
 • Andersen, Ingvar: En fryktelig dag. 2012
 • Øvergård, Erna Hennie: Våren ved storhavet. 2012
 • Holand, Kirsti: Det gamle samfunnet og døden. 2014
 • Eidem, Bjarne Mørk: Om å gå på land. 2015
 • Solbakk, Magnar: Bjarne Mørk Eidem – 50 år som folkevalgt. 2015
 • Steinrud, Åse Floa: Bremstein 1956: Forsamlingshus på flyttefot. 2015
 • Eidem, Bjarne Mørk: Fotball, fiske og Fritz. 2016
 • Holand, Kirsti: ”Jordbruget og det hele Landstell er overdraget Fruentimmerne”. Fra en studie basert på Vegas befolkning i peerioden 1765 – 1865. 2016
 • Øvergård, Erna Hennie: Det gamle naustet i Lånan. 2016
 • Grønbech, Dagrunn: Hverdagsliv på Heimlandet i første halvdel av 1900-tallet. Ei øy i Flæsen på Helgelendskysten og stedet der fembøringen Opreisningen kom fra. 2017

Vevelstad

 • Norsted, Terje: “Den åpne og lukkede dør” i Vevelstad Kirke. 1998/99
 • Åsvang, Arnt O: Alfon Møller Hansen og hans planer om jordomseiling. 1971/72
 • Olsen, Ole: En bergingsdåd for 100 år sidan. 1970
 • Svare, Reidar/Vikdal, Torbjørn: Ulykka i Vistfjella 1901. 1974
 • Helgesen, Karl: Laksen (Salmo Salar). 1976
 • Åsvang, Arnt O.: En av de mange. 1979
 • Pettersen, Kristian: Utgravningene på Åsmyra i Vevelstad. 1981
 • Pettersen, Kristian: Utgravningene på Åsmyra i Vevelstad. II 1983
 • Johansen, Arne B.: Bildene i Troillhåle. 1988
 • Laksholm, Liv Motstandskamp og våpensmugling på Helgeland 1940-45. Sammendrag av Åsvang, Arnt O. Våpentransporten på Helgeland 1942 – 44 (og) illegalt oppdrag. Visten 1942 – 44. 1990
 • Åsvang, Arnt O.: Trekk fra etterretningsvirksomheten på Helgeland 1940 – 45. 1990
 • Hansen, Kåre: Litt om fattigvesenets arbeid for hundre år siden med utgangspunkt i et møte i Tjøtta fattigkommisjon 12.9.1891. 1992
 • Åsvang, Arnt O.: Båtbygging i Vevelstad. 1992
 • Krokaa, Petter Stephan: Min kjente ukjente tipptipp-oldefar. 1994
 • Thomsen, Elisabeth: Steinen fra Esøya. 1999
 • Jacobsen, Kjell: Minneord Arnt 0. Åsvang. 2004
 • Drøpping, Arne: Rikton Berg Eriksen. 2008
 • Myhre: Bjarne: Fruen til Forvik. 2013
 • Solbakk, Magnar: Sjøbergmarsjen x 30. 2013