Styret 2016

 • Leder: Arne J. Andersen, Sandnessjøen
  Mobil: 481 50 710  Epost: arne.j.andersen(a)signalbox.no
 • Styremedlem: Martin Jøsevold
  Mobil: ………………  Epost: joese(a)frisurf.no
 • Styremedlem: Ester V. Ødegård
  Mobil: 952 49 068  Epost: estherjohanne(a)hotmail.com
 • Økonomiansvarlig: Rigmor Bosness, Boks 458, 8801 Sandnessjøen
  Mobil: 482 50 270  Epost: rbosness(a)online.no
 • Styremedlem: Oddvar Ulvang
  Mobil: 413 33 665  Epost: oddvar.ulvang(a)roros.net
 • 1. vara til styret: Gunnar Breimo, Henrik Wergelandsgate 18
  Mobil: 95758070.  Epost: gbreimo(a)online.no
 • 2. vara til styret: Britt Bosness, Sandnessjøen
 • 3. vara til styret: Ingvild Dahl, Sandnessjøen

PS! “@” er erstattet med “(a)” for å unngå spam.